Carbó D’Ardenya i Gavarres, Llagostera

Carbó D’Ardenya i Gavarres, Llagostera

[:CA]descarga

La Cooperativa de treball associat i d’Inserció IDÀRIA SCCL, és una empresa d’economia social, sense ànim de lucre, impulsada des de Llagostera Solidària amb la col·laboració de les institucions publiques i les entitats locals centrades en l’àmbit social, per tal d’afavorir la integració sòciolaboral de persones en risc d’exclusió.  La cooperativa actualment ofereix serveis de neteja, atenció domiciliària per a nens i gent gran, higiene ambiental, manteniment d’edificis i instal·lacions, rehabilitacions i reformes de jardineria, treballs forestals, serveis de planxa i arranjament de roba.

Paral·lelament la cooperativa acull i impulsa dos grans projectes per a generar nou llocs de treball estables: “Projecte Nuar” i Projecte Carbó D’Ardenya i Gavarres”.

Aquest darrer projecte respon a la necessitat de generar nous llocs de treball, la de recuperar els rendiments forestals a través de la recuperació i actualització del “carboneig”, i representa una nova manera d’enfocar la gestió forestal. És per aquest motiu que una de les claus del projecte és la construcció de dues carboneres transportables a bosc i mitjançant les quals cada operari generi in situ i diàriament la quantitat necessària de carbó equivalent al seu salari. En aquest projecte s’uneixen els coneixements de professionals voluntaris i col·laboradors per a la generació de llocs de treball estables.

Presenten aquest projecte a ASCA en la 2ª convocatòria dels préstecs extraordinaris de l’any 2013, i Acció Solidària Contra l’Atur els concedeix 30.000€ per poder dur a terme el projecte.

Podeu veure a aquí el vídeo del projecte!

També podeu escoltar l’entrevista a Catalunya Informació el 30/09/2014 a aquí i un reportatge que els hi han fel el 29/04/2015 a Para Todos la 2.

Al cap de quasi 6 mesos, el projecte va creixent, i amb els diners que els hi vam concedir han pogut comprar un tractor Same Laser de 90 cv amb cabrestany per a desemboscar i una segona carbonera “La Vilma”. Actualment el carbó ja es ven a més de 30 establiments. Podeu consultar la newsletter a on s’expliquen totes les novetats.

Des d’aquí els desitgem molta sort en el projecte!

 [:es]descarga

La Cooperativa de treball associat i d’Inserció IDÀRIA SCCL, és una empresa d’economia social, sense ànim de lucre, impulsada des de Llagostera Solidària amb la col·laboració de les institucions publiques i les entitats locals centrades en l’àmbit social, per tal d’afavorir la integració sòciolaboral de persones en risc d’exclusió.  La cooperativa actualment ofereix serveis de neteja, atenció domiciliària per a nens i gent gran, higiene ambiental, manteniment d’edificis i instal·lacions, rehabilitacions i reformes de jardineria, treballs forestals, serveis de planxa i arranjament de roba.

Paral·lelament la cooperativa acull i impulsa dos grans projectes per a generar nou llocs de treball estables: “Projecte Nuar” i Projecte Carbó D’Ardenya i Gavarres”.

Aquest darrer projecte respon a la necessitat de generar nous llocs de treball, la de recuperar els rendiments forestals a través de la recuperació i actualització del “carboneig”, i representa una nova manera d’enfocar la gestió forestal. És per aquest motiu que una de les claus del projecte és la construcció de dues carboneres transportables a bosc i mitjançant les quals cada operari generi in situ i diàriament la quantitat necessària de carbó equivalent al seu salari. En aquest projecte s’uneixen els coneixements de professionals voluntaris i col·laboradors per a la generació de llocs de treball estables.

Presenten aquest projecte a ASCA en la 2ª convocatòria dels préstecs extraordinaris de l’any 2013, i Acció Solidària Contra l’Atur els concedeix 30.000€ per poder dur a terme el projecte.

Podeu veure a aquí el vídeo del projecte!

També podeu escoltar l’entrevista a Catalunya Informació el 30/09/2014 a aquí i un reportatge que els hi han fel el 29/04/2015 a Para Todos la 2.

Al cap de quasi 6 mesos, el projecte va creixent, i amb els diners que els hi vam concedir han pogut comprar un tractor Same Laser de 90 cv amb cabrestany per a desemboscar i una segona carbonera “La Vilma”. Actualment el carbó ja es ven a més de 30 establiments. Podeu consultar la newsletter a on s’expliquen totes les novetats.

 

Des d’aquí els desitgem molta sort en el projecte!

 [:]