Arrosseria com a casa, Sant Esteve de Palautordera

Arrosseria com a casa, Sant Esteve de Palautordera

Hamid Jrana El Harrak de Sant Celoni està a l’atur i vol crear una empresa  de menjar preparat per emportar-se: “Arrosseria com a casa”. Disposa d’un local de 30m2  molt ben ubicat a la carretera del Montseny núm. 10 de Sant Esteve de Palautordera.

Ell té més de 12 anys d’experiència en el sector de la cuina del Montseny i en els últims anys ha tingut relació directa amb el públic i els seus gustos. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

Vol oferir una varietat de menjars per emportar-se de cuina mediterrània basada en l’arròs i a més a més, oferirà cuina marroquina amb productes autèntics.  Elaborarà els menús en col·laboració amb una dietista, i els adreçarà a consumidors que no tenen temps per preparar el menjar, però que volen tenir uns bons hàbits alimentaris, amb productes d’alta qualitat, a un preu assequible. També disposarà d’una carta per encàrrecs més elaborats.

Capitalitza l’atur per poder obrir l’empresa, però per poder fer les obres d’adequació del local demana una ajuda a Acció solidària Contra l’Atur. ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 15.000 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte!

Tallers Cámara, Badalona – Inici i seguiment

Tallers Cámara, Badalona – Inici i seguiment

El pare dels tres emprenedors  va ser mecànic durant més de 50 anys i dos dels germans van heretar aquesta afició. Un d’ells fa 7 anys va crear el seu propi taller. La demanda de clients i serveis ha crescut i el negoci no està preparat per absorbir el volum de treball que té. Cal una ampliació de l’espai i dels serveis, i per això decideixen unir-se i crear la cooperativa.  S’han dividit les tasques en funció de l’experiència de cada un d’ells: un serà mecànic, l’altre planxista-pintor, i el tercer portarà la gestió del negoci Amb aquest projecte es creen 3 llocs de treball.

Les línies de treball són:

– planxa i pintura, com a punt fort del negoci, ja que hi ha molta demanda.

– mecànica: canvis de filtres, frens, líquids, etc.

– serveis mecànics a asseguradores, grans clients, administracions publiques i tallers oficials.

Taller Càmara – Proyecto en funcionamient

Els serveis que oferirà el taller són principalment: diagnosi, reparació i verificació de les averies o anomalies de funcionament dels vehicles, així com realitzar el manteniment adequat. En un futur es preveu augmentar els serveis complementaris, com compra-venda de vehicles, venda d’assegurances, botiga online, etc.

Per poder fer front a totes les despeses d’obertura del negoci, uns 50.000 € dos dels germans que es troben a l’atur han capitalitzat la prestació.

Taller Càmara – Proyecto en funcionament

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per acabar d’adquirir la maquinària, fer les instal·lacions necessàries i disposar dels permisos i ASCA els concedeix una ajuda de 25.000 €  . dels quals 20.000 s’emmarquen en el conveni que ASCA té subscrit amb la Fundació SEIRA d’ajuda a les cooperatives, i per tant el retorns d’aquests es farà a 5 anys, i la resta, els 5.000 € restants es retornaran a 3 anys.

Al cap d’un temps des d’Acció Solidària Contra l’Atur fem un seguiment del projecte i de la seva evolució. El taller està ben instal·lat. La xapa i pintura és la activitat principal i més rentable del taller, encara que té una marcada estacionalitat, que va de l’abril a setembre.

Les perspectives de feina son bones. El taller manté els clients anteriors de Badalona i està adquirint nova clientela del Maresme, però per aprofitar l’augment de demanda de xapa ha de incorporar un nou operari.

Amb aquest nou operari, si s’estabilitza la tresoreria podrien aprofitar oportunitats de compra de vehicles vells, que les asseguradores donen com a sinistre total, i reparats a preu de cost donen bons marges de venda. Les dificultats de tresoreria temporal provoquen limitacions en la velocitat i recuperació del negoci.

Des d’aquí desitgem que el projecte segueixi anant molt bé!