Suport per obrir el restaurant Masia de Can Serra

Suport per obrir el restaurant Masia de Can Serra

[:CA]Silvia  Sazatornil, juntament amb el seu marit, han reobert un restaurant, que feia dos anys que estava tancat: Masia de Can Serra al poble de Rocafort de Bages. Ella mateixa ens ho explica:

Com vas començar amb aquest projecte?
Va sortir la idea amb el nostre amic Santi Amigó que té el restaurant Cal Xim a Sant Pau d’Ordal i que ens ha recolzat en tot moment. Portàvem amb el meu marit uns anys pensant en el projecte i vam estar a punt de fer-ho fa 4 o 5 anys, però finalment no va ser. Ens va sortir l’any passat l’opció de llogar aquesta masia a Rocafort de Bages de més de 100 anys. Finalment vam fer realitat el nostre somni: obrir un restaurant de cuina de proximitat tradicional catalana i especialitzada en els diferents vins de les bodegues del Bages. Volem ser un referent en la zona i per això ens hem adherit a la Carta Europea de Turisme i  Restauració Sostenible, un segell de qualitat i sostenibilitat, que tenen molt pocs restaurants. Vam obrir el maig de 2018 i fins ara la línia de creixement és progressiva i totes les crítiques tenim són de màxima puntuació i això, és molt significatiu per nosaltres.

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
El primer pas que vam fer, a part de donar idea al nostre projecte, va ser fer un estudi de mercat, i un pla d’empresa. Per assessorar-nos ens van dirigir a Reempresa (CECOT). Per iniciar el projecte hem aportat fons propis, el banc ens va donar un crèdit i per la resta de finançament, des de CECOT ens van parlar de vosaltres i de la tasca que feu.

En què t’ha ajudat ASCA?
A part del tema econòmic, ens hem animat molt que una Fundació com ASCA cregui en el nostre projecte, aquest aspecte ens ha donat molta confiança.

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
El que hem trobat més difícil és el temps. És un projecte a mig-llarg termini, l’objectiu és arribar en poc temps al punt mort, al punt zero. Sabem que no començarem a guanyar diners fins d’aquí un parell d’anys. La feina que es fa és bona, i aquest és un fet diferencial a molts restaurants.

Que recomanaries a futurs emprenedors?
Jo els recomanaria que creguin en el seu projecte, si no, no podran superar els obstacles que vagin sortint durant les diferents fases.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
Em veig totalment establert, i sent un restaurant de referència.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat molts esforços, però gràcies a la il·lusió que tenim hem pogut tirar endavant. Ens hem arriscat, però pensem que en sortirem positivament.

Signatura del préstec sense interessos

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 15.000 € a retornar en 36 mesos, per poder fer el segon pagament del traspàs. Amb aquest projecte es creen 6 llocs de feina.

Per tant, si passeu per la zona i no sabeu a on dina,r podeu anar a:

Masia de Can Serra
Plaça Catalunya, 5
08254 – ROCAFORT DE BAGES

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Silvia  Sazatornil, junto con su marido, han reabierto un restaurante, que hacía dos años que estaba cerrado: Masia de Can Serra en el pueblo de Rocafort de Bages. Ella misma nos lo cuenta:

¿Cóm empezaste con este proyecto?
Salió la idea con nuestro amigo Santi Amigó que tiene el restaurante Cal Xim a Sant Pau d’Ordal y que nos ha apoyado en todo momento. Llevábamos con mi marido unos años pensando en el proyecto y estuvimos a punto de hacerlo hace 4 o 5 años, pero finalmente no salió. El año pasado tuvimos la opción de alquilar esta masía en Rocafort de Bages de más de 100 años. Finalmente hicimos realidad nuestro sueño: abrir un restaurante de cocina de proximidad tradicional catalana y especializada en los diferentes vinos de las bodegas del Bages. Queremos ser un referente en la zona y por eso nos hemos adherido a la Carta Europea de Turisme i  Restauració Sostenible, un sello de calidad y sostenibilidad, que tienen muy pocos restaurantes. Abrimos en mayo de 2018 y hasta ahora la línea de crecimiento es progresiva y todas las críticas tenemos son de máxima puntuación y eso, es muy significativo para nosotros

¿Cómo conociste Acció Solidària Contra l’Atur?
El primer paso que hicimos, aparte de dar idea a nuestro proyecto, fue hacer un estudio de mercado, y un plan de empresa. Para asesorarnos nos dirigimos a  Reempresa (CECOT). Para iniciar el proyecto hemos aportado fondos propios, el banco nos dio un crédito y para el resto de financiación, desde CECOT nos hablaron de vosotros y de la tarea que hacéis.

¿En qué te ha ayudado ASCA?
Aparte del tema económico, nos hemos animado mucho que una Fundación como ASCA crea en nuestro proyecto, este aspecto nos ha dado mucha confianza.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?
Lo que hemos encontrado más difícil es el tiempo. Es un proyecto a medio-largo plazo, el objetivo es llegar en poco tiempo al punto muerto, el punto cero. Sabemos que no vamos a empezar a ganar dinero hasta dentro de un par de años. El trabajo que se hace es buena, y éste es un hecho diferencial en muchos restaurantes.

¿Qué recomendarías a futuros emprendedores?
Yo les recomendaría que crean en su proyecto, si no, no podrán superar los obstáculos que vayan saliendo durante las diferentes fases. 

¿Cómo ves el negocio dentro de 5 años?
Me veo totalmente establecido, y siendo un restaurante de referencia.

Hacer realidad este proyecto me ha supuesto muchos esfuerzos, pero gracias a la ilusión que tenemos hemos podido salir adelante. Nos hemos arriesgado, pero pensamos que saldremos positivamente.

Firma del présteamo sin intereses

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 15.000 € a devolver en 36 meses, para poder hacer el segundo pago del traspaso. Con este proyecto se crean 6 puestos de trabajo.

Por lo tanto, si pasas por la zona y no sabe a dónde comer puede ir a:

Masia de Can Serra
Plaça Catalunya, 5
08254 – ROCAFORT DE BAGES

Si tu tambien quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como estes…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

 [:]