Conveni amb la Fundació Caixa d’Enginyers

Conveni amb la Fundació Caixa d’Enginyers

[:CA]Les fundacions Caixa d’Enginyers i Acció Solidària Contra l’Atur signen un conveni per fomentar l’emprenedoria.

El senyor Josep Oriol Sala Arlandis, President de la Fundació Caixa d’Enginyers, i el senyor Oriol Romances, President de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), han signat el 04/10/2017 un conveni  mitjançant el qual ASCA gestionarà un fons de 35.000 euros aportat per la Fundació Caixa d’Enginyers per finançar projectes de joves emprenedors a cost zero, principalment en el camp de la ciència, la innovació i la tecnologia. Aquest acord té una vigència de quatre anys renovables.

La Fundació Caixa d’Enginyers és l’expressió de la vocació de responsabilitat social corporativa de Caixa d’Enginyers. Creada el 2011, la institució té l’objectiu de reforçar i vehicular l’acció social de l’Entitat i optimitzar l’eficiència dels seus recursos. L’entitat porta a terme nombroses accions que contribueixen al desenvolupament social i ha destinat ja, des de la seva creació, més de 2,5M€ a 270 projectes i ha concedit 150 beques a premis en l’àmbit acadèmic i professional.  La Fundació Caixa d’Enginyers canalitza els seus recursos a través de diferents línies d’actuació: formació, excel·lència professional, beques i premis, retorn social i reinserció laboral i ecologia i sostenibilitat.

El Conveni preveu que ASCA seleccioni els beneficiaris dels préstecs, d’un màxim de 15.000 euros cadascun, i n’estableixi les condicions d’amortització.  Trimestralment, ASCA informarà al Comitè d’Avaluació, format per dos membres designats per la Fundació Caixa d’Enginyers i dos d’ASCA, de les ajudes concedides, les condicions establertes i de la situació del Fons.

Ajudar al desenvolupament econòmic en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, fomentant l’emprenedoria, és un dels objectius de la nostra Fundació”, comenta Josep Oriol Sala, “i ASCA ha demostrat amb la seva experiència, des de fa més de 35 anys, que és qui millor pot garantir la bona gestió del nostre fons”,  afegeix. Per la seva part, Oriol Romances, manifesta que “és per a nosaltres un honor la confiança que ens demostren encarregant-nos la gestió del fons per a joves emprenedors”.[:es]Las fundaciones Caixa d’Enginyers y Acció Solidària Contra l’Atur firman un convenio para fomentar la emprendeduría.

El señor Josep Oriol Sala Arlandis, Presidente de la Fundación Caixa d’Enginyers, y el señor Oriol Romances, Presidente de la Fundación Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), han firmado el 04/10/2017 un convenio mediante el cual ASCA gestionará un fondo de 35.000 euros aportado por la Fundación Caixa d’Enginyers para financiar proyectos de jóvenes emprendedores a coste cero, principalmente en el campo de la ciencia, la innovación y la tecnología. Este acuerdo tiene una vigencia de cuatro años renovables.

La Fundación Caixa d’Enginyers es la expresión de la vocación de responsabilidad social corporativa de Caixa d’Enginyers. Creada el 2011, la institución tiene el objetivo de reforzar y vehicular la acción social de la Entidad y optimizar la eficiencia de sus recursos. La entidad lleva a cabo numerosas acciones que contribuyen al desarrollo social y ha destinado ya, desde su creación, más de 2,5M€ a 270 proyectos y ha concedido 150 becas a premios en el ámbito académico y profesional. La Fundación Caixa d’Enginyers canaliza sus recursos a través de diferentes líneas de actuación: formación, excelencia profesional, becas y premios, retorno social y reinserción laboral y ecología y sostenibilidad.

El Convenio prevé que ASCA seleccione los beneficiarios de los préstamos, de un máximo de 15.000 euros cada uno, y establezca las condiciones de amortización.

Trimestralmente, ASCA informará al Comité de Evaluación, formado por dos miembros designados por la Fundación Caixa d’Enginyers y dos de ASCA, de las ayudas concedidas, las condiciones establecidas y de la situación del Fondo.

Ayudar al desarrollo económico en el ámbito de la ciencia y la tecnología, fomentando la emprendeduría, es uno de los objetivos de nuestra Fundación”, comenta Josep Oriol Sala, “y ASCA ha demostrado con su experiencia, desde hace más de 35 años, que es quienes mejor puede garantizar la buena gestión de nuestro fondo”, añade. Por su parte, Oriol Romances, manifiesta que “es para nosotros un honor la confianza que nos demuestran encargándonos la gestión del fondo para jóvenes emprendedores”.[:]