Demografia i polítics

De mantenir-se les tendències actuals pel que fa a la fecunditat, mortalitat i migracions, de la població espanyola, en els pròxims 15 anys, s’estima s’arribarà a  49 milions d’habitants, 2,4 milions més que ara.  Com que el nombre de naixements serà inferior al nombre de defuncions, aquest augment de població només serà possible gràcies a una immigració neta de 3,4 milions de persones.

Una bona notícia és que en aquest període l’esperança de vida augmentarà dos anys,  situant-se a 82,9 anys pels homes i a 87,7 per les dones. La ja no tan bona notícia és que seguirem tenint una taxa de fecunditat molt baixa, avui és d’1,31 fills per dona, i que malgrat que es preveu augmentarà lleugerament, quedarà molt per sota dels 2,1 de fills necessaris per evitar que la població disminueixi. És evident, que caldrà  incentivar la natalitat i,  entre d’altres, crear més escoles bressol, facilitar la conciliació familiar i donar més ajuts a les famílies.

També es calcula que l’any 2033, a Espanya hi haurà 12,3 milions de persones majors de 64 anys; 3,4 milions més que ara. Actualment el percentatge de gent gran és del 19,2% de la població, i  passaria a ser del 25,2%. Si no augmenta la natalitat, la població envelleix, es redueix la força laboral, baixa la producció i l’economia i per tant el PIB disminueix. Una població envellida genera una major demanda de serveis sanitaris i assistencials, i no cal dir, que augmenta el ja elevat cost de les pensions.

Amb aquestes dades, ja es veu clar que la immigració és una necessitat vital pel país, però a més, a la vista de com està el món, hi ha l’obligació moral d’acollir-ne dins uns límits assumibles. Un cop són aquí, se’ls ha d’integrar a la societat i tractar-los com als altres habitants.

L’objectiu de la política ha de ser la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, el que exigeix disposar d’un estat de benestar digne. Una societat que haurà d’incentivar la natalitat, atendre a una població que envelleix, i que necessita immigrants als que haurà d’acollir, haurà de disposar de més recursos. La despesa social prevista en el pressupost de 2019 era del 57% del PIB. El problema és que, malgrat la importància d’aquesta xifra,  els serveis públics requereixen recursos a un ritme superior al del creixement del PIB.

En una societat moderna les demandes socials augmenten dia a dia. Que s’haurà de fer per atendre-les? Es podran finançar? Com disposar de més recursos? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals els polítics hauran de donar resposta. Demorar prendre decisions només agreujarà la situació.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 28/04/2019.[:es]De mantenerse las tendencias actuales en cuanto a la fecundidad, mortalidad y migraciones, de la población española, en los próximos 15 años, se estima llegará a 49 millones de habitantes, 2,4 millones más que ahora. Como el número de nacimientos será inferior al número de defunciones, este aumento de población sólo será posible gracias a una inmigración neta de 3,4 millones de personas.

Una buena noticia es que en este periodo la esperanza de vida aumentará dos años, situándose en 82,9 años para los hombres y en 87,7 para las mujeres. La ya no tan buena noticia es que seguiremos teniendo una tasa de fecundidad muy baja, hoy es de 1,31 hijos por mujer, y que a pesar de que se prevé aumentará ligeramente, quedará muy por debajo de los 2,1 de hijos necesarios para evitar que la población disminuya. Es evidente, que habrá que incentivar la natalidad y, entre otros, crear más guarderías, facilitar la conciliación familiar y dar más ayudas a las familias.

También se calcula que el año 2033, en España habrá 12,3 millones de personas mayores de 64 años; 3,4 millones más que ahora. Actualmente el porcentaje de personas mayores es del 19,2% de la población, y pasaría a ser del 25,2%. Si no aumenta la natalidad, la población envejece, se reduce la fuerza laboral, baja la producción y la economía y por lo tanto el PIB disminuye. Una población envejecida genera una mayor demanda de servicios sanitarios y asistenciales, y ni que decir, que aumenta el ya elevado coste de las pensiones.

Con estos datos, ya se ve claro que la inmigración es una necesidad vital para el país, pero, además, a la vista de cómo está el mundo, existe la obligación moral de acoger dentro de unos límites asumibles. Una vez están aquí, se les debe integrar a la sociedad y tratarlos como a los demás habitantes.

El objetivo de la política debe ser la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que exige disponer de un estado de bienestar digno. Una sociedad que deberá incentivar la natalidad, atender a una población que envejece, y que necesita inmigrantes a los que deberá acoger, deberá disponer de más recursos. El gasto social prevista en el presupuesto de 2019 era del 57% del PIB. El problema es que, a pesar de la importancia de esta cifra, los servicios públicos requieren recursos a un ritmo superior al del crecimiento del PIB.

En una sociedad moderna las demandas sociales aumentan día a día. ¿Que tendrá que hacer para atenderlas? ¿Se podrán financiar? ¿Cómo disponer de más recursos? Estas son algunas de las preguntas a las que los políticos deberán dar respuesta. Demorar tomar decisiones sólo agravará la situación.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Artículo publicado en La Vanguardia el 28/04/2019.[:]

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/accio/webapps/wp-2019/wp-content/uploads/et_temp/logo-roca-gales-300x110-12447_1080x675.png) is not within the allowed path(s): (/usr/home/acciosolidaria.cat/:/home/acciosolidaria.cat/:/usr/home/services/:/usr/share/php72/) in /usr/home/acciosolidaria.cat/web/nova/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1482 Acció Solidària Contra l’Atur rep en 2n Premi de la Fundació Roca Galès

Acció Solidària Contra l’Atur rep en 2n Premi de la Fundació Roca Galès

[:CA]La Fundació Roca Galès va concedir el divendres 1 de juny de 2018 els  Premis Fundació Roca Galès 2018 per reconèixer públicament la tasca que desenvolupen les entitats i empreses de l’economia social i solidària a Catalunya. L’acte va tenir lloc  a la Sala Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès.

També es van donar diversos guardons amb els quals la Fundació reconeix tasques acadèmiques. Aquests guardons estan pensats per a premiar els projectes i/o trajectòries de persones, associacions, empreses i institucions l’objectiu de les quals sigui treballar i promoure el cooperativisme, el respecte pel medi ambient i el benestar social.

Imatge amb tots els premiats

Imatge amb tots els premiats

L’acte va comptar amb la presència de Josep Vidal, Director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya; Àlvaro PorroComissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona; Joseba Polanco, Director de la Confederació de Cooperatives de Catalunya; i Xavi Julve de la xarxa d’Economia Solidària (XES). La cantant Lídia Pujol va concloure l’acte amb diverses cançons.

Amb aquest acte la Fundació pretén donar a conèixer la seva tasca de promoció del cooperativisme, el respecte al medi ambient i la defensa del benestar a Catalunya. Però sobretot serveix per reconèixer la feina d’altres entitats o empreses, i incentivar la recerca acadèmica. Els guardonats van ser:

 • Oriol Romances, president d'ASCA, recull el Premi

  Oriol Romances, president d’ASCA, recull el Premi

  El 1r Premi Benet Vigo va ser per Proactiva Open Arms, i el 2n per Acció Solidària Contra l’Atur, per la seva tasca i valorant els seus projectes actuals, els resultats i el futur, projectes fonamentats en el benestar social.

 • El 1r Premi Albert Pérez-Bastarda va ser per Trèvol, i el 2n per DEPANA,a causa del seu respecte al medi ambient i sostenibilitat.
 • El 1r Premi Jacint Dunyó, va ser per Rocaguinarda, i el 2n per Coop57,com a cooperatives.

Durant l’acte també va defensar la capacitat transformadora de l’economia social i solidària.[:es]La Fundació Roca Galès concedió el viernes 1 de junio de 2018 los Premios Fundació Roca Galès 2018 para reconocer públicamente el trabajo que desarrollan las entidades y empresas de economía social y solidaria en Catalunya. El acto tuvo lugar en la Sala Oriol Bohigas del Ateneu Barcelonès.

También se concedieron diferentes galadornes con los cuales la Fundación  reconoce los trabajos académicos. Estos galardones estan pensados para premiar los proyectos  y/o trayectorias de personas, asociaciones, empresas e instituciones el objetivo de las cuales sea trabajar y promover el cooperativismo, el respeto por el medio ambiente y el bienestar social.

Imatge amb tots els premiats

Imagen con todos los premiados

El acto contó con la presencia de Josep Vidal, Director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya; Àlvaro PorroComissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona; Joseba Polanco, Director de la Confederació de Cooperatives de Catalunya; i Xavi Julve de la xarxa d’Economia Solidària (XES). La cantante Lídia Pujol concluyó el acto con diversas canciones.

Con este acto la Fundación pretende dar a conocer su trabajo de promoción del coopertativismo, el respeto por el medio ambiente y la defensa del bienestar en Catalunya. Pero sobretodo sirve para reconocer el trabajo de otras entidades o empresas, e incentivar la investigación académica. Los galardonados fueron:

 • Oriol Romances, president d'ASCA, recull el Premi

  Oriol Romances, presidente d’ASCA, recoge el Premio

  El 1r Premi Benet Vigo fuer para  Proactiva Open Arms, y el 2º para Acció Solidària Contra l’Atur, por su trabajo valorando sus proyectos actuales, los resultados y el futuro, proyectos fundamentales en el bienestar social.

 • El 1r Premi Albert Pérez-Bastarda fue para Trèvol, y el 2º para DEPANA,a causa de su respeto al medio ambiente y sostenibilidad.
 • El 1r Premi Jacint Dunyó, fue para Rocaguinarda, y el 2º para Coop57, como cooperativas.

Durante el acto también se defensaron la capacidad transformadora de la economia social y solidaria.[:]

Encara que amb riscos, el 2018 apunta bé

[:CA]Les expectatives per al 2018 són bones, encara que cal advertir que poden aparèixer algunes dificultats. Si, com desitgem, es confirma la bonança econòmica, s’haurien d’impulsar mesures que suposin un salt qualitatiu en el benestar i la cohesió de la societat. 

El 2018 pot ser un bon any per a l’economia. No es tracta d’il·lusionar-nos més del compte i somiar com si féssim la carta als Reis, sinó de tenir unes expectatives raonables del que podem esperar si les coses no es compliquen.

En l’àmbit mundial s’estima que el creixement econòmic serà del 3% del PIB, i el de la Unió Europea d’un 2,1%, fet que confirmaria que ja s’ha sortit de la crisi. Si l’economia creix, permet millorar el benestar de la societat i resulta més fàcil resoldre els problemes existents, cosa impensable en períodes de recessió.

Però no fóra honrat si no deixés constància que hi ha un conjunt de factors que poden fer variar aquestes expectatives favorables. Existeixen riscos polítics, que poden afectar l’estabilitat; econòmics, que creen incertesa, o socials, que generen convulsions. Per posar uns exemples: la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea, segons l’acord a què s’arribi, tindrà conseqüències econòmiques, com en tindria també si Donald Trump compleix el seu programa electoral d’impulsar el proteccionisme comercial, fet que seria un greu factor de distorsió per a l’economia mundial. Un altre factor rellevant és la política que seguirà el Banc Central Europeu sobre la compra de deute i el tipus d’interès, ja que molts estats, empreses i particulars estan molt endeutats.

La llista de riscos es podria allargar esmentant, per exemple, que la UE no avanci cap a una integració més gran, atès que estem en un món global que obliga a competir amb les grans potències; que no s’apliquin els Acords de París per lluitar contra l’escalfament del planeta; que l’emigració segueixi augmentant, o que apareguin fortes tensions per la creixent desigualtat social.

Per part nostra, el 2018 s’haurà d’encarar un repte vital que ens afecta molt directament: resoldre la relació Catalunya-Espanya per poder recuperar la tranquil·litat d’esperit que es necessita per conviure en pau i impulsar l’economia i el benestar. Les expectatives de l’any 2018 tant per a Espanya com per a Catalunya són bones.

S’espera un creixement del PIB al voltant del 2,3%, amb la consegüent reducció de l’atur, una inflació controlada, i un tipus d’interès encara baix, però aquesta millora només serà possible si hi ha voluntat política de consensuar acords que donin sortida al problema més greu que actualment tenim.

Però a més de riscos i reptes, també hi ha expectatives positives i bones notícies. La humanitat, especialment en les darreres dècades, ha progressat en tots els camps i el 2018 no serà una excepció.

A Espanya, si no hi ha noves retallades en els pressupostos, la qualitat de l’educació, la prevenció de la salut, un sistema sanitari de qualitat i una millor alimentació permetran allargar amb bones condicions l’esperança de vida. També ens podria sorprendre gratament posant un impost sobre els robots, de manera que ajudés a finançar la deficitària Seguretat Social, que és la que paga les pensions.

També l’any 2018 veurem com se segueix avançant en molts camps. El progrés científic i tecnològic és acumulatiu, de manera que s’aprofiten els esforços i els descobriments dels períodes anteriors. Els avenços mèdics i farmacològics permeten curar malalties i salvar vides. Els avantatges de la quarta revolució industrial, que s’anirà introduint, crearan riquesa abaratint el sistema productiu. La digitalització ens seguirà sorprenent oferint immenses possibilitats. També en el nou any s’hauria de donar un impuls a les energies alternatives, que contribueixen a reduir la pol·lució, disminueixen la generació de CO2 i l’amenaça de l’esgotament de les energies no renovables.

Els humans hem avançat molt i aquest nou any hem de seguir-ho fent, però voldríem que aquest progrés científic i tècnic anés acompanyat del progrés moral i social. Per això, si es confirma la bonança econòmica que desitgem, s’haurien d’impulsar mesures que suposessin un salt qualitatiu en el benestar i la cohesió de la societat.

Els bons desitjos per al nou any els podem resumir dient que voldríem un bon creixement econòmic que permetés crear ocupació, corregir les grans desigualtats, millorar les remuneracions i les condicions de treball, augmentar les pensions i dotar de més recursos l’educació, la sanitat i l’atenció a les persones. Però ha de ser un creixement econòmic sostenible, respectuós amb la natura, que es desenvolupi en un marc d’estabilitat política i social i en un món solidari i en pau. Un món en el qual avanci la globalització, però tenint en compte els efectes socials que produeix. En definitiva, que cadascú de nosaltres i tots junts contribuíssim a fer una societat més justa i més humana.

Confiem que, malgrat algunes dificultats que puguin aparèixer, el 2018 serà un bon any ple de prosperitat, alegria i pau per a tots.

¡Feliç Any!

Francesc Raventós
Exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a El Periódico el 25/12/2017[:es]Las expectativas para el 2018 son buenas, aunque hay que advertir que pueden aparecer algunas dificultades. Si, como deseamos, se confirma la bonanza económica, se tendrían que impulsar medidas que supongan un salto cualitativo en el bienestar y la cohesión de la sociedad.

El 2018 puede ser un buen año para la economía. No se trata de ilusionarnos más de la cuenta y soñar como si hiciéramos la carta a los Reyes, sino de tener unas expectativas razonables del que podemos esperar si las cosas no se complican.

En el ámbito mundial se estima que el crecimiento económico será del 3% del PIB, y el de la Unión Europea de un 2,1%, hecho que confirmaría que ya se ha salido de la crisis. Si la economía crece, permite mejorar el bienestar de la sociedad y resulta más fácil resolver los problemas existentes, cosa impensable en periodos de recesión.

Pero no fuera honrado si no dejara constancia que hay un conjunto de factores que pueden hacer variar estas expectativas favorables. Existen riesgos políticos, que pueden afectar la estabilidad; económicos, que crean incertidumbre, o sociales, que generan convulsiones. Para poner unos ejemplos: la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, según el acuerdo a que se llegue, tendrá consecuencias económicas, como tendría también si Donald Trump cumple su programa electoral de impulsar el proteccionismo comercial, hecho que sería un grave factor de distorsión para la economía mundial. Otro factor relevante es la política que seguirá el Banco Central Europeo sobre la compra de deuda y el tipo de interés, puesto que muchos estados, empresas y particulares están muy endeudados.

La lista de riesgos se podría alargar mencionando, por ejemplo, que la UE no avance hacia una integración más grande, dado que estamos en un mundo global que obliga a competir con las grandes potencias; que no se apliquen los Acuerdos de París para luchar contra el calentamiento del planeta; que la emigración siga aumentando, o que aparezcan fuertes tensiones por la creciente desigualdad social.

Por parte nuestra, el 2018 se tendrá que encarar un reto vital que nos afecta muy directamente: resolver la relación Cataluña-España para poder recuperar la tranquilidad de espíritu que se necesita para convivir en paz e impulsar la economía y el bienestar. Las expectativas del año 2018 tanto para España cómo para Cataluña son buenas.

Se espera un crecimiento del PIB alrededor del 2,3%, con la consiguiente reducción del paro, una inflación controlada, y un tipo de interés todavía bajo, pero esta mejora sólo será posible si hay voluntad política de consensuar acuerdos que den salida al problema más grave que actualmente tenemos.

Pero además de riesgos y retos, también hay expectativas positivas y buenas noticias. La humanidad, especialmente en las últimas décadas, ha progresado en todos los campos y el 2018 no será una excepción.

En España, si no hay nuevos recortes en los presupuestos, la calidad de la educación, la prevención de la salud, un sistema sanitario de calidad y una mejor alimentación permitirán alargar con buenas condiciones la esperanza de vida. También nos podría sorprender gratamente poniendo un impuesto sobre los robots, de forma que ayudara a financiar la deficitaria Seguridad Social, que es la que paga las pensiones.

También en 2018 veremos como se sigue avanzando en muchos campos. El progreso científico y tecnológico es acumulativo, de forma que se aprovechan los esfuerzos y los descubrimientos de los periodos anteriores. Los adelantos médicos y farmacológicos permiten curar enfermedades y salvar vidas. Las ventajas de la cuarta revolución industrial, que se irá introduciendo, crearán riqueza abaratando el sistema productivo. La digitalización nos seguirá sorprendiendo ofreciendo inmensas posibilidades. También en el nuevo año se tendría que dar un impulso a las energías alternativas, que contribuyen a reducir la polución, disminuyen la generación de CO2 y la amenaza del agotamiento de las energías no renovables.

Los humanos hemos avanzado mucho y este nuevo año tenemos que seguirlo haciendo, pero querríamos que este progreso científico y técnico fuera acompañado del progreso moral y social. Por eso, si se confirma la bonanza económica que deseamos, se tendrían que impulsar medidas que supusieran un salto cualitativo en el bienestar y la cohesión de la sociedad.

Los buenos deseos para el nuevo año los podemos resumir diciendo que querríamos un buen crecimiento económico que permitiera crear ocupación, corregir las grandes desigualdades, mejorar las remuneraciones y las condiciones de trabajo, aumentar las pensiones y dotar de más recursos la educación, la sanidad y la atención a las personas. Pero tiene que ser un crecimiento económico sostenible, respetuoso con la natura, que se desarrolle en un marco de estabilidad política y social y en un mundo solidario y en paz. Un mundo en el cual avance la globalización, pero teniendo en cuenta los efectos sociales que produce. En definitiva, que cada cual de nosotros y todos juntos contribuyéramos a hacer una sociedad más justa y más humana.

Confiamos que, a pesar de algunas dificultades que puedan aparecer, el 2018 será un buen año lleno de prosperidad, alegría y paz para todos.

¡Feliz Año!

Francesc Raventós
Exdegà del Colegio de Economistas de Cataluña.

Artículo publicado en El Periódico el 25/12/2017[:]