Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/accio/webapps/wp-2019/wp-content/uploads/et_temp/GIT_Espai_Creatiu-300x225-20517_1080x675.jpg) is not within the allowed path(s): (/usr/home/acciosolidaria.cat/:/home/acciosolidaria.cat/:/usr/home/services/:/usr/share/php72/) in /usr/home/acciosolidaria.cat/web/nova/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1482 GIT Espai creatiu, Esparreguera

GIT Espai creatiu, Esparreguera

[:CA]Jaume Rovira d’Esparreguera és autònom, i va obrir la floristeria GIT Espai creatiu fa dos anys i mig. El local està situat al nucli antic de la vila, però ara li volen pujar molt el lloguer. Ha trobat un altre local molt a prop de l’actual, amb un lloguer més econòmic, més espaiós, i més adequat a les tasques que fa, està situat al C/ Sant Joan, 1.

Es dedica a la floristeria especialitzada i alta decoració, els seus clients són de classe mitja-alta. Una de les seves especialitats són l’organització de casaments, des de les participacions fins al viatge de nuvis. El seu camp d’actuació és a la població i rodalies, però ha organitzat actes a Andorra.

El nou local li permetrà millorar la botiga, ampliar el magatzem, i disposar d’un millor espai per a treballar i formació.  Obre cada dia de la setmana i preveu ampliar un lloc més de treball.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per fer front a les despeses d’adequació del nou local, i ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 15.000 € a retornar en 24 terminis.

Sort i força amb el projecte![:es]Jaume Rovira de Esparreguera es autónomo, y abrió la floristería GIT Espai creatiu hace dos años y medio. El local está situado al casco antiguo de la villa, pero ahora le quieren subir mucho el alquiler. Ha encontrado otro local muy cerca del actual, con un alquiler más económico, más espacioso, y más adecuado a las tareas que hace, está situado al C/ Sant Joan, 1.

Se dedica a la floristería especializada y alta decoración, sus clientes son de clase media-alta. Una de sus especialidades son la organización de bodas, desde las participaciones hasta el viaje de novios. Su campo de actuación es a la misma población y cercanías, pero ha organizado actos en Andorra.

El nuevo local le permitirá mejorar la tienda, ampliar el almacén, y disponer de un mejor espacio para trabajar y hacer formación. Abre cada día de la semana y prevé ampliar un puesto más de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para hacer frente a los gastos de adecuación del nuevo local, y ASCA le concede un préstamo sin intereses de 15.000 € a devolver en 24 plazos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

 [:]

Bastides, Hospitalet de Llobregat

[:CA]Abdesalam Nouabak Arroudi de l’Hospitalet de Llobregat. Està a l’atur i decideix establir-se com autònom. Té formació i experiència de més de 15 anys en el sector de les bastides, coneix a molts clients i a proveïdors. Decideix crear una d’empresa per de muntatge de bastides per a façanes exteriors, així com el muntatge de carpes exteriors per a vaixells, i el muntatge d’andamis tubulars, i d’escenaris. Capitalitza l’atur i adquireix un camió, i una part de les eines imprescindibles

Demana una ajuda a Acció solidària Contra l’Atur, ja que vol adquirir els materials necessaris per començar i les bastides. ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 6.206,57 e a retornar en 30 quotes.

Sort i força amb el projecte![:es]Abdesalam Nouabak Arroudi de Hospitalet de Llobregat. Está en paro y decide establecerse como autónomo. Tiene formación y experiencia de más de 15 años en el sector de los andamios, conoce a muchos clientes y proveedores. Decide crear una de empresa para de montaje de andamios para fachadas exteriores, así como el montaje de carpas exteriores para barcos, y el montaje de andamios tubulares, y de escenarios. Capitaliza el paro y adquiere un camión, y una parte de las herramientas imprescindibles

Pide una ayuda a Acció solidària Contra l’Atur, ya que quiere adquirir los materiales necesarios para comenzar y los andamios. ASCA le concede un préstamo sin intereses de 6.206,57 y a devolver en 30 cuotas.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/accio/webapps/wp-2019/wp-content/uploads/et_temp/2018_03_Article_Miquel_verdaguer-300x133-4299_1080x675.png) is not within the allowed path(s): (/usr/home/acciosolidaria.cat/:/home/acciosolidaria.cat/:/usr/home/services/:/usr/share/php72/) in /usr/home/acciosolidaria.cat/web/nova/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1482 És independent el treballador?

És independent el treballador?

[:CA]Dit en paraules clares i senzilles. El treballador depèn de l’amo.

L’Estatut del treballador, llei suprema des de la qual es regulen totes les relacions del treballador amb el seu amo, sigui una sola persona o empresa, diu en el seu article 1 :

La present Llei serà d’aplicació als treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis retribuïts per compte d’altri i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona, física o jurídica, denominada “empleador” o empresari.

És ben evident que el que es defineix  clarament és que hi ha un que mana i l’altre obeeix. Això sí, “voluntàriament”, és a dir que si no vols treballar ets ben lliure (!?).

Malgrat es pretén protegir al treballador amb normes, sindicats, convenis col·lectius, etc. tot plegat intenta disfressar una relació en la que hi ha un de feble i un altre de fort. Per tant, és indiscutible que s’estableix una dependència del treballador amb el seu amo. Parlar de voluntarietat, no deixa de ser una certa burla, com si voler treballar fos un caprici. S’ha de reconèixer que aquest és un dels fonaments del nostre sistema capitalista que passa per sobre de tot.

No parlem dels autònoms que són un tipus de treballadors que en molts casos no tenen més remei que “plantar-se pel seu compte”, tot i que sovint acaben depenent també de les empreses que els hi donen treball.  I de protecció encara en tenen menys.

Qui pot vèncer l’amo sense perill de perdre el bé més preuat? Quina independència té el treballador? Cap ni una. El treballador depèn en conseqüència del seu amo i mai podem somniar que al revés.

En el panorama de l’activitat econòmica, només una fórmula pot superar aquesta situació d’inferioritat del treballador: les cooperatives on, en principi, els que hi treballen venen a dependre d’ells mateixos. Malauradament fins ara, aquesta forma d’establir-se en l’activitat econòmica no es massa potent, ni gaudeix de moltes possibilitats.  Ho podria ser més i aconseguir un espai important en el món productiu? Hi ha prou cultura cooperativa?

Aquesta posició sobre les possibilitats de la forma cooperativa, va ser expressada per diversos participants a la Celebració de la Jornada Mundial pel Treball Decent –no qualsevol treball, sinó un treball decent- celebrada el passat dia u de març a l’escola dels Jesuïtes del Clot de Barcelona.  Ho celebrem.

Miquel Verdaguer
05/03/2018[:es]Dicho en palabras claras y sencillas. El trabajador depende del amo.

El Estatuto del trabajador, ley suprema desde la que se regulan todas las relaciones del trabajador con su dueño, sea una sola persona o empresa, dice en su artículo 1:

La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada “empleador” o empresario.

Es bien evidente que lo que se define claramente es que hay uno que manda y el otro obedece. Eso sí, “voluntariamente”, es decir que si no quieres trabajar eres bien libre (!?).

Aunque se pretende proteger al trabajador con normas, sindicatos, convenios colectivos, etc. todo ello intenta disfrazar una relación en la que hay un de débil y otro de fuerte. Por lo tanto, es indiscutible que se establece una dependencia del trabajador con su dueño. Hablar de voluntariedad, no deja de ser una cierta burla, como si querer trabajar fuera un capricho. Hay que reconocer que este es uno de los fundamentos de nuestro sistema capitalista que pasa por encima de todo.

No hablamos de los autónomos que son un tipo de trabajadores que en muchos casos no tienen más remedio que “plantarse por su cuenta”, aunque a menudo acaban dependiendo también de las empresas que les dan trabajo. Y de protección aún tienen menos.

¿Quién puede vencer al dueño sin peligro de perder el bien más preciado?¿ Qué independencia tiene el trabajador? Ninguna. El trabajador depende en consecuencia de su amo y nunca podemos soñar que al revés.

En el panorama de la actividad económica, sólo una fórmula puede superar esta situación de inferioridad del trabajador: las cooperativas donde, en principio, los que trabajan vienen a depender de ellos mismos. Desgraciadamente hasta ahora, esta forma de establecerse en la actividad económica no es demasiado potente, ni goza de muchas posibilidades. Lo podría ser más y conseguir un espacio importante en el mundo productivo? Hay suficiente cultura cooperativa?

Esta posición sobre las posibilidades de la forma cooperativa, fue expresada por varios participantes en la Celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente -no cualquier trabajo, sino un trabajo decente- celebrada el pasado día uno de marzo en la escuela de los Jesuitas de Clot de Barcelona. Lo celebramos.

Miquel Verdaguer
05/03/2018[:]