Rehaser 45, Hospitalet de Llobregat

[:CA]Francisco Martínez de l’Hospitalet de Llobregat actualment està a l’atur i juntament amb dos socis, Asensio i Juanjo, volen obrir una empresa de reformes: Rehaser 45. Els 3 socis provenen del sector de la construcció, en el que han treballat durant molts anys, tenen experiència i disposen de contactes, ja tenen algunes comandes en ferm.  Un d’ells és arquitecte i serà el responsable de l’assessorament tècnic i de la part econòmica.

És un projecte lligat a ASSAT50, que és una entitat de caràcter privat que promociona la inserció laboral de persones de més de 50 anys que estan en situació d’atur. Tres dels seus socis volen posar en marxa una SL de rehabilitació i reformes de locals i habitatges amb la voluntat de donar feina a les persones que formen part de la borsa de treball d’ASSAT50 (hi ha inscrites 42 persones a l’àmbit de la construcció), de la borsa de treball de Creu Roja i la borsa de treball de l’Ajuntament. El projecte està recolzat pel departament de promoció econòmica de l’Ajuntament de l’Hospitalet , ja que repercutirà en benefici de les famílies residents a la ciutat.

El primer any no disposaran de local propi, ni s’assignaran salaris pels 3 socis, aquests estaran en funció del benefici,  i desenvoluparan les tasques en el local d’ASSAT50, es preveu que el segon any disposin de local propi i puguin adquirir un vehicle de segona mà pel transport d’eines i materials, el 3r any ja es consolidarà la incorporació dels 3 socis pel treball organitzatiu i de gestió de l’empresa. Es preveu que a mitjà termini podrien crear feina estable entre 5/10 persones, i que els treballadors siguin contractats per obra i servei en funció dels treballs que tinguin.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per a la posada en marxa de l’empresa de reformes, bàsicament destinat a la constitució de l’empresa, adquisició de maquinària i materials bàsics necessaris per l’inici, així com una petita part de circulant per fer front a les primeres despeses.  ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 10.000 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte![:es]Francisco Martínez de Hospitalet de Llobregat actualmente está al paro y junto con dos socios, Asensio y Juanjo, quieren abrir una empresa de reformas: Rehaser 45. Los 3 socios provienen del sector de la construcción, en el que han trabajado durante muchos años, tienen experiencia y disponen de contactos, ya tienen algunos pedidos en firme. Uno de ellos es arquitecto y será el responsable del asesoramiento técnico y de la parte económica.

Es un proyecto ligado a ASSAT50, que es una entidad de carácter privado que promociona la inserción laboral de personas de más de 50 años que están en situación de paro. Tres de sus socios quieren poner en marcha una SL de rehabilitación y reformas de locales y viviendas con la voluntad de dar trabajo a las personas que forman parte de la bolsa de trabajo de ASSAT50 (hay inscritas 42 personas al ámbito de la construcción), de la bolsa de trabajo de Cruz Roja y la bolsa de trabajo del Ayuntamiento. El proyecto está apoyado por el departamento de promoción económica del Ayuntamiento del Hospitalet , puesto que repercutirá en beneficio de las familias residentes a la ciudad.

El primer año no dispondrán de local propio, ni se asignarán salarios por los 3 socios, estos estarán en función del beneficio, y desarrollarán las tareas en el local de ASSAT50, se prevé que el segundo año dispongan de local propio y puedan adquirir un vehículo de segunda mano por el transporte de herramientas y materiales, el 3r año ya se consolidará la incorporación de los 3 socios por el trabajo organizativo y de gestión de la empresa. Se prevé que a medio plazo podrían crear trabajo estable entre 5/10 personas, y que los trabajadores sean contratados por obra y servicio en función de los trabajos que tengan.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para la puesta en marcha de la empresa de reformas, básicamente destinado a la constitución de la empresa, adquisición de maquinaria y materiales básicos necesarios por el inicio, así como una pequeña parte de circulante para hacer frente a los primeros gastos. ASCA le concede un préstamo sin intereses de 10.000 € a devolver en 36 cuotas.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]