Suport a necessitats puntuals

Fons Social Sant Cugat–Valldoreix

En l’àmbit territorial de Sant Cugat del Vallès, gestionem un fons social destinat a atorgar préstecs sense interessos per a ajuts puntuals a persones amb treballs
precaris.

Amb tots els préstecs concedits es realitza un seguiment.

Un equip de persones voluntàries rep les sol·licituds i estudia cada cas per veure si
és viable i efectiu donar-li el préstec.

 

Préstecs concedits

Euros

Fons Socials Sant Cugat-Valldoreix

Castellví, 8, jardins del Monestir 

08173 – Sant Cugat del Vallès  

Horari: Dimarts 18h a 21h

ENTITATS COL·LABORADORES
Ens donen suport econòmic, treballem en xarxa o en formem part.

Ara et necessitem a tu