Xavier Ferrando disposa d’un restaurant-cafeteria a Sant Cugat del Vallès. Degut a la baixada d’activitat en la zona, i la conseqüent disminució de la seva principal activitat: menús al migdia, vol fer un canvi d’orientació i oferir tapes, amanides, montaditos, etc., bàsicament a les tardes-nits i caps de setmana. Amb el nou enfocament preveu ingressar 400-500€/dia.

Pel local que ocupa, d’uns 100 m2, paga 700 € al mes de lloguer, i requereix unes millores: extracció de fums des de la cuina, reparació de la climatització del saló restaurant, cadires, cortines i tancament de la terrassa. Amb aquest projecte es consoliden 2 llocs de feina.

Ja fa un temps que Acció Solidària Contra l’Atur li va concedir un préstec sense interès, que va retornar sense cap problema. Ara demana una altre ajuda per dur a terme les reformes i revitalitzar el negoci. ASCA li concedeix un nou préstec sense interès de 9.198€ a retornar en 23 mesos.

Sort i força amb el projecte!Xavier Ferrando dispone de un restaurante – cafetería en Sant Cugat del Vallés. Debido a la bajada de actividad en la zona, y la consecuente disminución de su principal actividad : menús a mediodía, quiere hacer un cambio de orientación y ofrecer tapas , ensaladas, montaditos , etc. , básicamente por las tardes – noches y fines de semana. Con el nuevo enfoque prevé ingresar 400-500 € / día.

Por el local que ocupa, de unos 100 m2, paga 700 € al mes de alquiler, y requiere unas mejoras: extracción de humos desde la cocina , reparación de la climatización del salón restaurante, sillas, cortinas y cierre de la terraza. Con este proyecto se consolidan 2 puestos de trabajo.

Ya hace un tiempo que Acció Solidària Contra l’Atur le concedió un préstamo sin interés, que retornó sin ningún problema. Ahora pide otra ayuda para llevar a cabo las reformas y revitalizar el negocio. ASCA le concede un nuevo préstamo sin interés de € 9.198 a devolver en 23 meses.

Suerte y fuerza con el proyecto!