Publicacions pròpies

La fundació ASCA edita les seves pròpies publicacions, una memòria anual amb els resultats econòmics, El Notícies trimestral amb informació sobre les nostres activitats, i, des de aquest any, un recull de tots els projectes impulsats anualment.

EL NOTÍCIES
RECULL DE PROJECTES
ENTITATS COL·LABORADORES
Ens donen suport econòmic, treballem en xarxa o en formem part.

Ara et necessitem a tu