Publicacions pròpies

Últimes edicions

Memòries anuals de la fundació, un full de notícies que publiquem trimestralment i un fulletó anual amb els projectes impulsats.

Memòria

El notícies

Premis i reconeixements

Acció Solidària Contra l’Atur ha estat distingida amb diferents premis i reconeixements, entre altres:

2018

Premi Benet Vigo de la Fundació Roca Galès .

2016

Premi Ciutat de Sant Cugat al Fons Social Sant Cugat-Valldoreix.

2015

Premi de la Federación Estatal de Empresas de Inserción.

2014

Menció institucional del Col·legi i Associació d’Ingeniers de Catalunya.

2012

Menció institucional del Col·legi i Associació d’Ingeniers de Catalunya.

1998

Premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Premi Primer de Maig 2003 de las Fundacions Josep Comaposada i Rafael Campalans. 

Entitats col·laboradores

ens donen suport econòmic, treballem en xarxa o en formem part

ara et necessitem a tu