[:CA]S’han presentat un total de 26 projectes arran del conveni de col·laboració que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per posar en marxa una actuació integrada de promoció activa de l’ocupació a aquesta ciutat i que compta amb una dotació de 270.000 €.

El període de sol·licitud per demanar un microcrèdit per la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini va ser del 6 d’abril al 6 de juliol de 2017.

Ara s’inicia el procés d’estudi i valoració dels projectes que es durà a terme durant aquest estiu. L’import sol·licitat és en global de més de 400.000 €

Ens alegrem que hi hagi hagut una resposta tant positiva a aquesta convocatòria.[:es]Se han presentado un total de 26 proyectos a raíz del convenio de colaboración que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para poner en marcha una actuación integrada de promoción activa de la ocupación en esta ciudad y que cuenta con una dotación de 270.000 €.

El periodo de solicitud para pedir un microcrédito por la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo fue del 6 de abril al 6 de julio de 2017.
Ahora se inicia el proceso de estudio y valoración de los proyectos que se llevará a cabo durante este verano. El importe solicitado es en global de más de 400.000 €.

Nos alegramos que haya habido una respuesta tan positiva a esta convocatoria.[:]