Catalina Chirescu de L’Hospitalet de Llobregat, ha treballat com a dependenta en el comerç d’alimentació i en neteges domiciliàries fins al mes maig de 2015.

Ha obert una botiga de venda de productes d’alimentació romanesos:  Muntenia Shop, al carrer Llobregat 44, de l’Hospitalet de Llobregat. El local està ben situat a prop de varies parades de transport públic i del Mercat de Collblanc. No té competència a la zona, i sols hi ha 3 botigues amb l’especialitat a Barcelona. La botiga està oberta al públic en general, però especialment a la població romanesa, molt estesa a la zona i amb lògica predisposició al productes dels seu país. El servei d’apertura és de 7 dies/setmana, 9 a 21 h. i actualment ja està funcionant.

Compra els productes del seu país a grans distribuïdors situats a Madrid i té el propòsit de fidelitzar als seus clients  mitjançant bonificacions, regals, etc. Per ampliar la difusió de la botiga té previst fer targetes de visita, flyiers, així com ja ha obert una pàgina al Facebook. Actualment disposa de vitrines, nevera, d’un lloc adient per a gelats, congelador per gel i prestatgeries.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir primeres matèries. Amb aquest projecte es creen 2 llocs de feina. ASCA li concedeix un préstec sense interès de 5.923€ a retornar en 24 mesos.

Sort i força amb el projecte!

Catalina Chirescu de Hospitalet de Llobregat, ha trabajado como dependienta en el comercio de alimentación y en limpiezas domiciliarias hasta el mes mayo de 2015.

Ha abierto una tienda de venta de productos de alimentación rumanos: Muntenia Shop, en la calle Llobregat 44, de Hospitalet de Llobregat. El local está situado cerca de varias paradas de transporte público y del Mercado de Collblanc. No tiene competencia en la zona, y sólo hay 3 tiendas con la especialidad en Barcelona. La tienda está abierta al público en general, pero especialmente a la población rumana, muy extendida en la zona y con lógica predisposición al productos de su país. El servicio de apertura es de 7 días / semana, 9 a 21 h. y actualmente ya está funcionando.

Compra los productos de su país a grandes distribuidores situados en Madrid y tiene el propósito de fidelizar a sus clientes mediante bonificaciones, regalos, etc. Para ampliar la difusión de la tienda tiene previsto hacer tarjetas de visita, flyiers, así como ya ha abierto una página en Facebook. Actualmente dispone de vitrinas, nevera, de un lugar adecuado para helados, congelador para hielo y estanterías.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir materias primas. Con este proyecto se crean 2 puestos de trabajoASCA le concede un préstamo sin interés de € 5.923 a devolver en 24 meses.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!