[:CA]Des del mes de maig de 2016 iniciem l’obertura d’una nova línia de préstecs dirigida al finançament dels projectes de negoci viables de joves emprenedors. Mantenint el tipus d’interès a 0, oferim crèdits de fins a 15.000€ a tornar en un termini de 4 anys.

Amb aquesta campanya, volem reforçar el compromís en la lluita contra l’atur juvenil potenciant l’activitat econòmica i l’emprenedoria d’aquest col·lectiu.

Característiques:

 • Finançament de fins al 100% del projecte.
 • Fins a quatre anys de termini per retornar el préstec.
 • Interès al 0% i sense comissions.
 • Crèdit de fins a 15.000€.

Requisits:

 • Ser jove (entre 18 i 30 anys).
 • Tenir un pla de negoci viable.

Aprovació:

 • La viabilitat del pla de negoci s’analitzarà mitjançant la valoració tècnica dels col·laboradors de la Fundació.

Demana el teu préstec aquí.[:es]Desde el mes de mayo de 2016 iniciamos la apertura de una nueva línea de préstamos dirigida a la financiación de los proyectos de negocio viables de jóvenes emprendedores. Manteniendo el tipo de interés a 0, ofrecemos créditos de hasta 15.000 € a devolver en un plazo de 4 años.

Con esta campaña, queremos reforzar el compromiso en la lucha contra el paro juvenil potenciando la actividad económica y la emprendeduría de este colectivo.

Características:

 • Financiación de hasta el 100% del proyecto.
 • Hasta cuatro años de plazo para devolver el préstamo.
 • Interés al 0% y sin comisiones.
 • Crédito de hasta 15.000€.

Requisitos:

 • Ser joven (entre 18 y 30 años).
 • Tener un plan de negocio viable.

Aprobación:

La viabilidad del plan de negocio se analizará mediante la valoración técnica de los colaboradores de la Fundación.

Pide tu préstamo aquí.[:]