[:CA]El 03/06/2016 Inma Noguera, vicepresidenta d’Acció Solidària Contra l’Atur, juntament amb Mònica Sellés i Marina Fraile, dues joves que col·laboren amb la Fundació i que són membres de Pompeu Consulting Management, van assistir en representació d’ASCA, als grups de treball per fer propostes pel Pla d’ocupació juvenil i de qualitat de Barcelona 2017-2019 de l’Ajuntament de Barcelona. Cadascuna estava adscrita a una taula i es van treballar aspectes diferents sempre dins del tema de l’ocupació juvenil de qualitat.

2016_06_03_Taula_joves (3)L’objectiu de les taules de debat i anàlisi és reduir l’atur juvenil i la precarietat laboral, i en cada una es treballava un tema concret. Per resumir el que es va dir a la taula en que es va treballar “vetllar per unes condicions dignes”: “en el treball dels joves s’ajunta la legalitat amb la indignitat” (contractes de 4 hores que a la practica són de 6 o 8, contractes d’un sol dia…). Van ser taules molts participatives, ja que tots els assistents coneixien bé el dia a dia de la qüestió.

Podeu veure les fotografies dels grups de treball.

 [:es]El 03/06/2016 Inma Noguera, vicepresidenta de Acció Solidària Contra l’Atur, junto con Mònica Sellés y Marina Fraile, dos jóvenes que colaboran con la Fundación y que son miembros de Pompeu Consulting Management, asistieron en representación de ASCA, a los grupos de trabajo para hacer propuestas por el Plan de ocupación juvenil y de calidad de Barcelona 2017-2019 del Ayuntamiento de Barcelona. Cada una estaba adscrita a una mesa y se trabajaron aspectos diferentes siempre dentro del tema de la ocupación juvenil de calidad.

2016_06_03_Taula_joves (3)El objetivo de las mesas de debate y análisis es reducir el paro juvenil y la precariedad laboral, y en cada una se trabajaba un tema concreto. Para resumir el que se dijo en la mesa en que se trabajó “velar por unas condiciones dignas”: “en el trabajo de los jóvenes se junta la legalidad con la indignitat” (contratos de 4 horas que a la practica son de 6 o 8, contratos de.un solo día…). Fueron mesas muy participativas, puesto que todos los asistentes conocían bien el día a día de la cuestión.

Podéis ver las fotografías de los grupos de trabajo.

 [:]