Klaudia Piotrowska és un emprenedora de 24 anys de Sabadell amb formació de perruqueria i estètica. Està donada d’alta com autònoma i ha estat realitzant serveis del ram a domicili, fins que ha decidit oferir a la seva clientela un servei professional, creant una perruqueria amb imatge atractiva i moderna en un local apropiat “Perruqueria i Estilisme Klaudia”.

Vol oferir l’especialitat de pentinats i recollits per a núvies, talls moderns de cabell, coloració professional, junt amb targetes de regal per serveis realitzats, per tal de fidelitzar la clientela. Amb aquest projecte es consolida un lloc de feina.

Disposa d’un local de 22 m2 en el barri d’habitatges de Torre Romeu de Sabadell. Aquest espai li permet desenvolupar la seva activitat amb molt poca despesa, i amb un lloguer adequat a les seves necessitats.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir el mobiliari, l’instrumental i acabar d’adequar el local.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 2.000€ a retornar en 18 mesos.

Des d’aquí li desitgem que el projecte vagi molt bé!

Klaudia Piotrowski es un emprendedora de 24 años de Sabadell con formación de peluquería y estética. Está dada de alta como autónoma y ha estado realizando servicios del ramo a domicilio, hasta que ha decidido ofrecer a su clientela un servicio profesional, creando una peluquería con imagen atractiva y moderna en un local apropiado “Peluquería y Estilismo Klaudia”.

Quiere ofrecer la especialidad de peinados y recogidos para novias, cortes modernos de pelo, coloración profesional, junto con tarjetas de regalo por servicios realizados, con el fin de fidelizar la clientela. Con este proyecto se consolida un puesto de trabajo.

Dispone de un local de 22 m2 en el barrio de viviendas de Torre Romeu de Sabadell. Este espacio le permite desarrollar su actividad con muy poco gasto, y con un alquiler adecuado a sus necesidades.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir el mobiliario, el instrumental y terminar de adecuar el local.

ASCA le concede un préstamo sin interés de 2.000 € a devolver en 18 meses.

Desde aquí le deseamos que el proyecto vaya muy bien!