[:CA]gener-jovoluntariAquí hi ha dues preguntes: perquè sóc voluntari? I, perquè ho sóc a ASCA?

Sóc voluntari perquè estic en una etapa de la vida en què disposo més lliurament del meu temps (o al menys se suposa que és així!) i això, em permet aportar el meu grà de sorra a la societat, col·laborant amb entitats que desenvolupin una tasca social.

Estic a ASCA perquè el seu objectiu és ajudar a la creació de llocs de treball i, al meu entendre, tenir un lloc de treball és una condició bàsica per a què una persona pugui viure dignament i gaudeixi de l’autoestima que li permeti portar terme al seu projecte vital.

Porto quatre anys de voluntari a Acció Solidària Contra l’Atur i la meva funció concreta en la Fundació es formar part de la Comissió de Préstecs que estudia les peticions rebudes, les analitza, les debat en grup i pren la decisió de concedir o denegar el préstec.

El més gratificant d’aquesta tasca que faig és quan s’aconsegueixen consolidar els llocs de treball, i passat un temps constatar que els promotors s’han integrat al món laboral de forma estable.

El més incòmode és quan s’ha de denegar una petició per falta de viabilitat del projecte, cosa que no es fàcil d’entendre per part del promotor que ho ha presentat amb tanta il·lusió.

 

Un voluntari[:]