[:CA]Josep Sucarrats de Manresa l’any 2011 va estrenar la primera versió del cavall alat amb unes ales mecàniques accionades manualment: Pegasus, The winged hores. El cavall ha estat entrenat específicament per portar un complex sistema que permet ancorar les ales al cavall sense que aquest perdi l’equilibri en cap moment. D’aquesta manera pot trotar i galopar alhora que bat les ales.

Signatura del microcrèdit

Durant 5 anys les ha utilitzat per als espectacles sota la direcció de la companyia Drakonia. Vol ampliar l’espectacle basat en el cavall alat de Zeus i heroi de Belerofonte, i explotar-lo directament amb finalitat pedagògiques, amb venda de llibres de contes i merchandaising.

 

 

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur, ja que per portar endavant el projecte li cal millorar el mecanisme del moviment de les ales de forma que s’assemblin al moviment real dels ocells. Amb l’ajuda del departament de Robòtica Aplicada de la UPC de Manresa han desenvolupat i provat amb èxit un prototip a escala reduïda, i així passaria d’unes ales mecàniques a unes de robòtiques. ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 15.000 € a retornar en 24 pagaments.

Sort i força amb el projecte!

 [:es]Josep Sucarrats de Manresa en 2011 estrenó la primera versión del caballo alado con unas alas mecánicas accionadas manualmente: Pegasus, The winged hores. El caballo ha sido entrenado específicamente para llevar un complejo sistema que permite anclar las alas al caballo sin que este pierda el equilibrio en ningún momento. De este modo puede trotar y galopar a la vez que bate las alas.

Firma del proyecto

Durante 5 años las ha utilizado para los espectáculos bajo la dirección de la compañía Drakonia. Quiere ampliar el espectáculo basado en el caballo alado de Zeus y héroe de Belerofonte, y explotarlo directamente con finalidad pedagógica, con venta de libros de cuentos y merchandaising.

 

 

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur, puesto que para poder llevar a término el proyecto hay que mejorar el mecanismo del movimiento de las alas de forma que se asemejen al movimiento real de los pájaros. Con la ayuda del departamento de Robótica Aplicada de la UPC de Manresa han desarrollado y probado con éxito un prototipo a escala reducida, y así pasaría de unas alas mecánicas a unas de robóticas. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 15.000 € a devolver en 24 pagos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]