[:CA]Després de llegir l’article de Milagros Pérez Oliva al El Pais, em van sorgir les següents reflexions que vull compartir.

La incertesa vital que provoca la crisi en els “ni-nis” (joves que ni estudien ni treballen) “sembla” ben tolerada pels joves que s’acostumen a viure de nit i dormir al matí… i no és així. Després d’una primera etapa de viure en família aixoplugats i esbroncats per pares i avis, molts d’ells s’adonen compte que no tenen futur: ni possibilitats de trobar feina, ni possibilitats d’emancipar-se, ni, per descomptat, de formar una família.

Alguns, tot i les dificultats que tenen per inserir-se a la vida adulta, se’n surten. Altres, aclaparats per aquesta incertesa vital, cauen en depressions, amb episodis greus d’ingressos hospitalaris segons ens informen els professionals de la salut.

2017_02_17_futur_jovesÉs poca cosa el que podem fer cada un de nosaltres, però des d’Acció Solidària Contra l’Atur es treballa per ajudar als joves (i també als no tan joves) a què puguin gaudir d’una vida digna mitjançant una feina i per això col·laboro amb la Fundació.

Inma Noguera[:es]Después de leer el artículo de Milagros Pérez Oliva al El Pais, me surgieron las siguientes reflexiones que quiero compartir.

La incertidumbre vital que provoca la crisis en los “ni-nis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) “parece” muy tolerada por los jóvenes que se acostumbran a vivir por la noche y dormir por la mañana… y no es así. Después de una primera etapa de vivir en família, guarecidos y abucheados por padres y abuelos, muchos de ellos se dan cuenta cuenta que no tienen futuro: ni posibilidades de encontrar trabajo, ni posibilidades de emanciparse, ni, por supuesto, de formar una familia.

Algunos, todo y las dificultades que tienen para insertarse en la vida adulta, se salen. Otros, abrumados por esta incertidumbre vital, caen en depresiones, con episodios graves de ingresos hospitalarios según nos informan los profesionales de la salud.

2017_02_17_futur_jovesEs poca cosa el que podemos hacer cada uno de nosotros, pero desde
se trabaja para ayudar a los jóvenes (y también a los no tan jóvenes) a qué puedan disfrutar de una vida digna mediante un trabajo y por eso colaboro con la Fundación.

Inma Noguera[:]