[:CA]Fa uns dies, algú va escriure sobre la publicitat i els anuncis, sobretot en l’univers de la ràdio, la premsa i la televisió. És a dir els mitjans tradicionals.

Segurament es va quedar molt curt, ja que estem en una època molt diferent pel fenomen INTERNET. Avui podem parlar de la publicitat infiltrada en aquest nou mitjà tan potent i universal que viu entre nosaltres des de fa molts anys.

Rebre publicitat des de la ràdio, de la premsa escrita i de la televisió, forma part d’un món on pot ser més fàcil escapar-se. No llegint premsa, no escoltant la ràdio i no veient la televisió. Pot semblar difícil, però no impossible. Si analitzem les noves generacions, les que marquen més el futur de la història de la nostra civilització, podem constatar que cada vegada més s’està prescindint d’aquests mitjans tradicionals. Però inversament, l’Internet es fa cada dia més imprescindible i més atractiu. Podem dir que ha vingut per quedar-se i fer-se gran entre nosaltres.

Com és que aquest món creix tant i es converteix en una poderosa font de negoci? Ni més ni menys perquè la publicitat és la gran finançadora d’aquest complicat muntatge de xarxes, googles, xats, youtubes, etc.

La publicitat és l’eina que tenen les empreses, els governs, les institucions, per a ser competitius. És a dir, per la lluita de ser més que els altres, de vendre més, d’arribar més al consumidor, al poble. I aquesta eina s’ha anat convertint en una de les ciències més potents i desenvolupades, tenint en compte la seva capacitat per a fer reeixir els negocis.

article-publicitatSegurament que en els seus inicis, la publicitat tenia només per objecte informar sobre les característiques d’un producte, d’un servei, d’uns establiments comercials. Però ara la publicitat ha evolucionat exponencialment i s’ha convertit en una matèria dedicada a penetrar en els seus receptors, sense que ells ho sàpiguen. Des d’una disciplina psicològica, avui s’arriba a situar en el terreny de la neurologia, és a dir, conèixer en quina part del cervell, els missatges publicitaris seran més eficaços.

Veiem doncs com la publicitat no solament plana sobre nosaltres, sinó que ens penetra. I tornant a l’Internet, aquesta nova tecnologia ha obert les portes a un tipus d’actuació molt sibil·lina, sobretot perquè una de les avantatges és poder conèixer, analitzar, classificar, i segmentar a tots els internautes. On viuen, com són, quins són els seus gustós, quina és la seva capacitat econòmica, etc.

És evident que amb aquestes informacions, les dinàmiques publicitàries poden actuar molt directament sobre els potencials clients intel·ligentment fent molt rendibles les inversions de comunicació. I l’envergadura d’aquesta activitat és tal que pot finançar i crear grans beneficis a les diferents empreses  que actuen i dominen el món de l’Internet. És evident que els internautes podem accedir a uns mitjans potents de forma gratuïta, però sense ser-ne massa conscients, estem facilitant el negoci, amb la nostra simple presència en els diferents mitjans virtuals.

Aquest fenomen d’atac publicitari, a l’abast no de qualsevol empresa, pot arribar a ser fins i tot diabòlic, ja que cada vegada més es van trobant noves tècniques per aprofundir sobre la naturalesa humana i aconseguir les millors informacions sobre la forma de treure més profit de la publicitat.

I no ens enganyem, aquests mecanismes formen part d’un sistema capitalista on els negocis es belluguen dins d’unes selves molt agressives i que cal conquerir consumidors que produiran els beneficis perseguits de la manera que sigui.

Segurament no és fàcil emetre un judici ètic. Però el que podem dir és que el camp abonat a aquests fenòmens és la pròpia població poc reflexiva, molt superficial i passiva, que aspira a posseir, comprar, estrenar, lluir, fomentar la pròpia vanitat, molt lluny tot plegat d’una vida que ha de ser sostenible, conscient i humana.

Miquel Verdaguer

 [:es]Hace unos días, alguien escribió sobre la publicidad y los anuncios, sobre todo en el universo de la radio, la prensa y la televisión. Es decir los medios tradicionales.

Seguramente se quedó muy corto, puesto que estamos en una época muy diferente por el fenómeno INTERNET. Hoy podemos hablar de la publicidad infiltrada en este nuevo medio tan potente y universal que vive entre nosotros desde hace muchos años.

Recibir publicidad desde la radio, de la prensa escrita y de la televisión, forma parte de un mundo donde puede ser más fácil escaparse. No leyendo prensa, no escuchando la radio y no viendo la televisión. Puede parecer difícil, pero no imposible. Si analizamos las nuevas generaciones, las que marcan más el futuro de la historia de nuestra civilización, podemos constatar que cada vez más se está prescindiendo de estos medios tradicionales. Pero inversamente, la Internet se hace cada día más imprescindible y más atractivo. Podemos decir que ha venido para quedarse y hacerse grande entre nosotros.

¿Cómo es que este mundo crece tanto y se convierte en una poderosa fuente de negocio? Nada más y nada menos porque la publicidad es la grande financiadora de este complicado montaje de redes, googles, chats, youtubes, etc.

La publicidad es la herramienta que tienen las empresas, los gobiernos, las instituciones, para ser competitivos. Es decir, por la lucha de ser más que los otros, de vender más, de llegar más al consumidor, en el pueblo. Y esta herramienta se ha ido convirtiendo en una de las ciencias más potentes y desarrolladas, teniendo en cuenta su capacidad para hacer renacer los negocios.

article-publicitatSeguramente que en sus inicios, la publicidad tenía sólo por objeto informar sobre las características de un producto, de un servicio, de unos establecimientos comerciales. Pero ahora la publicidad ha evolucionado exponencialmente y se ha convertido en una materia dedicada a penetrar en sus receptores, sin que ellos lo sepan. Desde una disciplina psicológica, hoy se llega a situar en el terreno de la neurología, es decir, conocer en qué parte del cerebro, los mensajes publicitarios serán más eficaces.

Vemos pues como la publicidad no solamente plana sobre nosotros, sino que nos penetra. Y volviendo a la Internet, esta nueva tecnología ha abierto las puertas a un tipo de actuación muy sibil·lina, sobre todo porque una de las ventajas es poder conocer, analizar, clasificar, y segmentar a todos los internautas. Donde viven, como son, cuáles son sus sabroso, cuál es su capacidad económica, etc.

Es evidente que con estas informaciones, las dinámicas publicitarias pueden actuar muy directamente sobre los potenciales clientes inteligentemente haciendo muy rentables las inversiones de comunicación. Y la envergadura de esta actividad es tal que puede financiar y crear grandes beneficios a las diferentes empresas que actúan y dominan el mundo de la Internet. Es evidente que los internautas podemos acceder a unos medios potentes de forma gratuita, pero sin ser demasiado conscientes, estamos facilitando el negocio, con nuestra simple presencia en los diferentes medios virtuales.

Este fenómeno de ataque publicitario, al alcance no de cualquier empresa, puede llegar a ser incluso diabólico, puesto que cada vez más se van encontrando nuevas técnicas para profundizar sobre la naturaleza humana y conseguir las mejores informaciones sobre la forma de sacar más provecho de la publicidad.

Y no nos engañamos, estos mecanismos forman parte de un sistema capitalista donde los negocios se menean dentro de unas selvas muy agresivas y que hay que conquistar consumidores que producirán los beneficios perseguidos de la manera que sea.

Seguramente no es fácil emitir un juicio ético. Pero el que podemos decir es que el campo abonado a estos fenómenos es la propia población poco reflexiva, muy superficial y pasiva, que aspira a poseer, comprar, estrenar, lucir, fomentar la propia vanidad, muy lejos todo ello de una vida que tiene que ser sostenible, consciente y humana.

Miquel Verdaguer[:]