[:CA]atur-articleQuan arriba el moment de donar notícia sobre la situació de l’atur, des de fa anys, es fa ús tranquil·lament, només de les estadístiques que mostrin informació positiva pels que manen.

L’argument esgrimit sense vergonya, és que el nombre total de gent que té feina. Però no importa com s’arriba a aquesta xifra.

No es té en compte que dels nou contractes firmats, només un 8 % són definitius. I que la xifra total s’alimenta de nombrosos contractes de terminis a vegades tan curts com d’un dia o una setmana. Però tot val per anar sumant i poder dir que la cosa va millorant.

Entretant, la mitjana dels salaris dels nou contractes i fins i tot dels que ja tenen treball, és molt precària. Estar a l’atur o tenir sous tan baixos, no és gaire diferent. Avui podem dir que segueix  havent-hi un doble problema que es diu atur i precarietat laboral.

I hi ha persones que s’han atipat d’estar a l’atur i s’esborren de les llistes, sobretot les dones que si troben una feina, està tan mal pagada que no li compensa haver de pagar els cangurs o les activitats extraescolars.

Tot plegat contribueix a enterbolir la visió de la realitat i donar força per impulsar reformes laborals del govern. Es continua enganyant a la gent. Fins quan?

Miquel Verdaguer[:es]atur-articleCuando llega el momento de dar noticia sobre la situación del paro, desde hace años, se hace uso tranquilamente, sólo de las estadísticas que muestren información positiva por los que mandan.

El argumento esgrimido sin vergüenza, es que el número total de gente que tiene trabajo. Pero no importa cómo se llega a esta cifra.

No se tiene en cuenta que de los nuevo contratos firmados, sólo un 8 % son definitivos. Y que la cifra total se alimenta de numerosos contratos de plazos a veces tan cortos como de un día o una semana. Pero todo vale para ir sumando y poder decir que la cosa va mejorando.

Entretanto, la media de los salarios de los nuevo contratos e incluso de los que ya tienen trabajo, es muy precaria. Estar al paro o tener sueldos tan bajos, no es muy diferente. Hoy podemos decir que sigue habiendo un doble problema que se llama paro y precariedad laboral.

Y hay personas que se han cansado de estar en el paro y se borran de las listas, sobre todo las mujeres que si encuentran un trabajo, está tan mal pagada que no les compensa tener que pagar los canguros o las actividades extraescolares.

Todo ello contribuye a enturbiar la visión de la realidad y dar fuerza para impulsar reformas laborales del gobierno. Se continúa engañando a la gente. ¿Hasta cuándo?

Miquel Verdaguer[:]