Claudia Esther Lugo de Barcelona té la iniciativa de posar en marxa un obrador artesanal i ecològic, El cor de la Llavor a on s’elaboraran i distribuiran productes orgànics com empanades, quiches, coques, postres, que vendran a botigues, cafeteries, restaurants i altres negocis a qui els interessi oferir productes com aquests. La distribució la faran mitjançant la web, cadenes de distribució, quioscs en parcs i mercats, centres cívics, col·legis i espais de lleure, etc.

Han iniciat l’activitat esmentada en fase prova, amb bons resultats fins a on han pogut arribar amb els seus mitjans. Creuen en el seu projecte per varies raons, perquè:

  • la gent cada vegada te menys temps per cuinar
  • els productes de menjar preparat cada cop tenen més sortida
  • el local està situat en un lloc molt concorregut davant del mercat de la Concepció,
  • en totes les degustacions que s’han fet en les botigues de alimentació hi ha hagut molt bona acceptació per part del públic, tant per la qualitat del producte i pel preu que proposen.

Per tal de desenvolupar adequadament l’empresa cal augmentar la partida financera, havent sol·licitat i aconseguit l’ajut d’un ICO i demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur. Amb aquest projecte es creen 3 llocs de feina.

En conseqüència de l’estudi efectuat ASCA li concedeix un préstec sense interès de 6.000 € a retornar en 36 mesos.

Sort i força amb el projecte!

 

Claudia Esther Lugo de Barcelona tiene la iniciativa de poner en marcha un obrador artesanal y ecológico donde se elaborarán y distribuirán productos orgánicos como empanadas, quiches, tortas, postres, que venderán a tiendas, cafeterías, restaurantes y otros negocios a quienes les interese ofrecer productos como estos. La distribución la harán mediante la web, canales de distribución, quioscos en parques y mercados, centros cívicos, escuelas y espacios de ocio, etc.

Han iniciado la actividad mencionada en fase prueba, con buenos resultados hasta donde han podido llegar con sus medios. Creen en su proyecto por varias razones, porque :

– La gente cada vez tiene menos tiempo para cocinar

– Los productos de comida preparada cada vez tienen más salida

– El local está situado en un lugar muy concurrido frente al mercado de la Concepción

– En todas las degustaciones que se han hecho en las tiendas de alimentación ha habido muy buena aceptación por parte del público , tanto por la calidad del producto y por el precio que proponen.

Para desarrollar adecuadamente la empresa hay que aumentar la partida financiera, habiendo solicitado y conseguido la ayuda de un ICO y piden una ayuda a Acció Solidaria Contra l’Atur. Con este proyecto se crean 3 puestos de trabajo.

En consecuencia del estudio efectuado ASCA le concede un préstamo sin interés de 6.000 € a devolver en 36 meses.

 

¡Suerte y fuerza con el proyecto!