[:CA]Karolyna Nuñez és sociòloga i treballa en el sector. Amb la seva experiència laboral vol obrir l’espai intercultural “La Tregua”: art i transformació social. Ha participat en projectes similars més petits a la ciutat de Barcelona, per tant coneix el sector, i disposa de contactes. La cooperativa Calidoscoop també dóna suport al projecte.

IMG_3502-33Vol generar espais d’integració al barri, un lloc d’intercanvi transgeneracional i de diversitat mitjançant les activitats artístiques. Vol fer cursos i activitats puntuals (danses, intercanvis d’idiomes, cercles d’interès…) en diferents franges horàries per intentar captar el nombre més gran possible de membres o simplement ser un lloc per gaudir d’un moment de relaxació, de lectura o compartint un cafè.

IMG_3473-5'El projecte s’emmarca dins de 3 grans àrees de treball: promoció de l’art (moviment i expressió, desenvolupament personal i coneixement si habilitats pràctiques), augmentar el teixit veïnal i social (voluntaris, activitats veïnals, programa d’acollida de nous veïns i cessió d’espais) i desenvolupament de l’economia solidària (banc del temps, promoció d’autogestió veïnal i espectacles solidaris).

Aquest espai està situat al barri de Gràcia, al C/ Congost, 16 de Barcelona, amb diferents sales i un petit espai destinat a cafeteria.

Demana un préstec sense interès a Acció Solidària Contra l’Atur per pagar la fiança i fer l’adaptació del local. Se li concedeix un microcrèdit de 9.000 €, que retornarà una part quan rebi la capitalització de l’atur i la resta ho farà en mensualitats.

¡Sort i força amb el projecte![:es]Karolyna Nuñez es socióloga y trabaja en el sector. Con su experiencia laboral quiere abrir el espacio intercultural “La Tregua”: arte y transformación social. Ha participado en proyectos similares más pequeños en la ciudad de Barcelona, por lo tanto conoce el sector, y dispone de contactos. La cooperativa Calidoscoop también apoya el proyecto.

IMG_3502-33Quiere generar espacios de integración al barrio, un lugar de intercambio transgeneracional y de diversidad mediante las actividades artísticas. Quiere hacer cursos y actividades puntuales (danzas, intercambios de idiomas, círculos de interés…) en diferentes franjas horarias para intentar captar el número más grande posible de miembros o simplemente ser un lugar para disfrutar de un momento de relajación, de lectura o compartiendo un café.

IMG_3473-5'El proyecto se enmarca dentro de 3 grandes áreas de trabajo: promoción del arte (movimiento y expresión, desarrollo personal y conocimiento si habilidades prácticas), aumentar el tejido vecinal y social (voluntarios, actividades vecinales, programa de acogida de nuevos vecinos y cesión de espacios) y desarrollo de la economía solidaria (banco del tiempo, promoción de autogestión vecinal y espectáculos solidarios).

Este espacio está situado en el barrio de Gracia, en C/ Congost, 16 de Barcelona, con diferentes salas y un pequeño espacio destinado a cafetería.

Pide un préstamo sin interés a Acció Solidària Contra l’Atur para pagar la fianza y hacer la adaptación del local. Se le concede un microcrédito de 9.000 €, que devolverá una parte cuando reciba la capitalización del paro y el resto lo hará en mensualidades.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]