[:CA]Joan Lluís Climent i Jordi Soler són socis fundadors de la Cooperativa Social Penedès, creada el 15 de febrer de  2016, i que es  dedica a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

En Joan Lluís té experiència en el sector de la bugaderia, i donada l’oportunitat que suposa el tancament (degut a la l’elevada edat dels propietaris) de l’única empresa d’aquest tipus en la zona, concretament a Vilobí del Penedès, han arribat a un acord amb els propietaris i atendran als seus clients i l’antic propietari serà contractat per la cooperativa a canvi de la cessió de la clientela i de determinades màquines. Provisionalment utilitzaran la bugaderia de Dins Garraf (Inserció sociolaboral) .

En un principi pensaven iniciar l’activitat sols, però la Fundació Mas Albornà ha mostrat interès a participar i els ofereix Invertir en el projecte, el lloguer d’una nau de 400 m2 i l’aportació de personal format.

La idea és constituir entre la Cooperativa Social del Penedès i la Fundació Mas Albornà una empresa d’inserció laboral al 50% que seria gestionada pels dos emprenedors: una bugaderia que oferirà serveis tant al sector d’hosteleria (restaurants, hotels, allotjaments rurals, col·lectivitats) com a empreses.

La Bugaderia és una iniciativa de base social amb la finalitat de crear oportunitats laborals a persones amb discapacitat i especials dificultats. Les persones beneficiàries del projecte aniran derivades pels diferents serveis socials de la comarca. Oferiran servei de bugaderia tant per a hostaleria (restaurants, hotels, allotjaments rurals, col·lectivitats) com per a empreses i tintoreries. Preveu donar feina, a jornada total i parcial a 9 persones i en un futur a 15. Tenint en compte la trajectòria de l’antiga bugaderia i afegint els rentings compromesos a dia d’avui, s’estima un resultat positiu des del primer any.  Estan convençuts de poder oferir un bon servei a la comarca amb preus competitius per la disminució dels costos de transport.

La iniciativa de La Bugaderia cobreix un doble buit al Penedès: el social i l’empresarial. D’una banda, el territori s’enriqueix amb un projecte social i responsable que posa de manifest les sinergies existents i l’emprenedoria entre organitzacions socials. D’altra banda, La bugaderia neix oferint nous serveis i una capacitat de gestió de 2.000 kg/dia de roba per a hostaleria i empreses (capacitat que fins ara no hi havia disponibles a la comarca), millorant així la qualitat de l’oferta i competitivitat del territori.

Aquest projecte reuneix tres condicions que la fan única en la seva categoria: la proximitat del territori, la professionalitat dels serveis i  el projecte social que hi ha al darrere. I és que el projecte neix de la unió entre la Fundació Mas Albornà (dedicada des de fa més de 45 anys a la integració de persones amb discapacitat) i la Cooperativa Social del Penedès (amb una dilatada trajectòria en el sector de les bugaderies per part dels seus socis).

Aquest projecte s’emmarca en el conveni que ASCA té subscrit amb la Fundació SEIRA d’ajuda a les cooperatives.  La inversió total és de 101.300€.

La Bugaderia disposa d’unes noves i modernes instal·lacions de 300 metres quadrats ubicades al polígon industrial de Sant Pere Molanta que fan que una de les bugaderies més grans del Penedès en la seva categoria, amb una capacitat per a gestionar 2.000 kg de roba al dia i està preparada per a 3.000 kg en un futur. Disposa de maquinària de darrera generació i de gran capacitat així com fa una clara aposta per la cura del medi ambient, utilitzant plaques solars per a l’escalfament de l’aigua.

La Bugaderia ofereix serveis integrals a equipaments d’hostaleria, empreses i tintoreries (rentat, planxat manual i a màquina i transport) així com l’opció de rènting i manteniment de la roba d’hoteleria (llençols, estovalles…) i de la roba laboral que compta amb a un servei propi de costura. A més a més, gràcies a l’experiència d’anys en la gestió de bugaderies, La Bugaderia ofereix la possibilitat d’instal·lar un servei intern de bugaderia dintre de les empreses que ho requereixin, encarregant-se de tot el procés: instal·lació i subministrament de la maquinària i dels productes, selecció i gestió del personal, tria dels mobiliari i accessoris i manteniment de la maquinària.

Finalment,  ofereixen la possibilitat de fer el seguiment de qualitat i de traçabilitat per peça de roba a través de xips (seguiment RFID), un servei que garanteix el control de la roba a les empreses que ho necessiten.

Demanen una ajuda  a Acció Solidària Contra l’Atur per crear una bugaderia industrial en el Polígon Industrial de Sant Pere de Molanta en Olèrdola, concretament al C/ Montseny 10. Volen compra de maquinària (rentadores, assecadores, furgoneta,…) i adequar  de la nau. (detecció de fums, xarxa elèctrica, sistema de desaïgues…)

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 20.000€ a la Cooperativa Social Penedès que retornaran en 60 terminis i una altre de 20.000€ a la Fundació Mas Albornà. Ambdós són pel projecte de la Bugaderia.

Aqui podeu trobar tota la informació de l’acte d’inauguració oficial i aquí un vídeo informacional.

Sort i força amb el projecte![:es]Joan Lluís Climent y Jordi Soler son socios fundadores de la Cooperativa Social Penedès, creada el 15 de febrero de 2016, y que se dedica a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

Joan Lluís tiene experiencia en el sector de la lavandería, y dada la oportunidad que supone el cierre (debido a la la elevada edad de los propietarios) de la única empresa de este tipo en la zona, concretamente en Vilobí del Penedès, han llegado a un acuerdo con los propietarios y atenderán a sus clientes y el antiguo propietario será contratado por la cooperativa a cambio de la cesión de la clientela y de determinadas máquinas. Provisionalmente utilizarán la lavandería Dins Garraf (Inserción sociolaboral).

En un principio pensaban iniciar la actividad solos, pero la Fundació Mas Albornà ha mostrado interés en participar y les ofrece Invertir en el proyecto, el alquiler de una nave de 400 m2 y la aportación de personal formado.

La idea es constituir entre la Cooperativa Social del Penedès y la Fundación Mas Albornà una empresa de inserción laboral al 50% que sería gestionada por los dos emprendedores: una lavandería que ofrecerá servicios tanto al sector de hostelería (restaurantes, hoteles, alojamientos rurales, colectividades) como a empresas.

La Bugaderia es una iniciativa de base social con el fin de crear oportunidades laborales a personas con discapacidad y especiales dificultades. Los beneficiarios del proyecto serán derivadas por los diferentes servicios sociales de la comarca. Ofrecerán servicio de lavandería tanto para hostelería (restaurantes, hoteles, alojamientos rurales, colectividades) como para empresas y tintorerías. Prevé dar trabajo, a jornada total y parcial a 9 personas y en un futuro a 15. Teniendo en cuenta la trayectoria de la antigua lavandería y añadiendo los rentings comprometidos a día de hoy, se estima un resultado positivo desde el primer año . Están convencidos de poder ofrecer un buen servicio a la comarca con precios competitivos para la disminución de los costes de transporte.

La iniciativa de la lavandería cubre un doble vacío en el Penedès: el social y el empresarial. Por un lado, el territorio se enriquece con un proyecto social y responsable que pone de manifiesto las sinergias existentes y el emprendimiento entre organizaciones sociales. Por otra parte, La lavandería nace ofreciendo nuevos servicios y una capacidad de gestión de 2.000 kg / día de ropa para hostelería y empresas (capacidad que hasta ahora no había disponibles en la comarca), mejorando así la calidad de la oferta y competitividad del territorio.

Este proyecto reúne tres condiciones que la hacen única en su categoría: la proximidad del territorio, la profesionalidad de los servicios y el proyecto social que hay detrás. Y es que el proyecto nace de la unión entre la Fundación Mas Albornà (dedicada desde hace más de 45 años en la integración de personas con discapacidad) y la Cooperativa Social del Penedès (con una dilatada trayectoria en el sector de las lavanderías por parte de sus socios).

Este proyecto se enmarca en el convenio que ASCA tiene suscrito con la Fundació SEIRA de ayuda a las cooperativas. La inversión total es de 101.300 €.

La Bugaderia dispone de unas nuevas y modernas instalaciones de 300 metros cuadrados ubicadas en el polígono industrial de San Pedro Molanta que hacen que una de las lavanderías más grandes del Penedès en su categoría, con una capacidad para gestionar 2.000 kg de ropa al día y está preparada para 3.000 kg en un futuro. Dispone de maquinaria de última generación y de gran capacidad así como hace una clara apuesta por el cuidado del medio ambiente, utilizando placas solares para el calentamiento del agua.

La Bugaderia ofrece servicios integrales a equipamientos de hostelería, empresas y tintorerías (lavado, planchado manual ya máquina y transporte) así como la opción de renting y mantenimiento de la ropa de hostelería (sábanas, manteles …) y de la ropa laboral que cuenta con un servicio propio de costura. Además, gracias a la experiencia de años en la gestión de lavanderías, La lavandería ofrece la posibilidad de instalar un servicio interno de lavandería dentro de las empresas que lo requieran, encargándose de todo el proceso: instalación y suministro de la maquinaria y de los productos, selección y gestión del personal, elige los muebles y accesorios y mantenimiento de la maquinaria.

Finalmente, ofrecen la posibilidad de hacer el seguimiento de calidad y de trazabilidad por pieza de ropa a través de chips (seguimiento RFID), un servicio que garantiza el control de la ropa a las empresas que lo necesitan.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para crear una lavandería industrial en el Polígono Industrial de San Pedro de Molanta en Olèrdola, concretamente en la C / Montseny 10. Quieren comprar maquinaria (lavadoras, secadoras, furgoneta, …) y adecuar de la nave. (Detección de humos, red eléctrica, sistema de desagües …)

ASCA le concede un préstamo sin interés de 20.000 € en la Cooperativa Social Penedès que devolverán en 60 plazos y una alto

Aqui podéis encontrar toda la información del acto de inauguración oficial y aquí un vídeo informacional.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]