[:CA]Des de Trinijove de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’un home casat i amb un fill que es troba un una situació molt precària. La dona cobra el subsidi familiar de 426 €.

Ha començat la sembra d’una collita d’okra per recollir-la aquest estiu i així arrencar un negoci que li doni per viure. Li cal un vehicle per fer el transport d’eines i magatzem de productes. Una vegada donat d’alta com a autònom amb el Pla de Garantia Juvenil cobrarà el salari mínim interprofessional.

Per l’adquisició de material i d’un vehicle Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a processos d’inserció laboral de 800 € que retornarà en 8 mensualitats. Esperem que amb aquest préstec sense interès pugui estabilitzar la seva situació econòmica.

Sort i força amb el projecte![:es]Desde Trinijove de Barcelona nos llega la solicitud de un hombre casado y con un hijo que se encuentra uno una situación muy precaria. La mujer cobra el subsidio familiar de 426 €.

Ha empezado la siembra de una cosecha de okra para recogerla este verano y así arrancar un negocio que le dé para vivir. Le hace falta un vehículo para hacer el transporte de herramientas y almacén de productos. Una vez dado de alta como autónomo con el Plan de Garantía Juvenil cobrará el salario mínimo interprofesional.

Por la adquisición de material y de un vehículo Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a procesos de inserción laboral de 800 € que devolverá en 8 mensualidades. Esperamos que con este préstamo sin interés pueda estabilizar su situación económica.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]