[:CA]Des de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ens arriba una sol·licitud d’una dona 41 anys, separada i amb dues filles que està a l’atur i es troba en una situació precària.

És perruquera, i degut a la dificultat de trobar feina, vol posar en marxa una perruqueria pròpia, ja que té una petita clientela. Per poder-ho fer ha de pagar la fiança i les despeses de llogar un local.

Per pagar aquestes necessitats Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a procés d’inserció laboral de 1.500€ que anirà tornant en mensualitats. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interès pugui desenvolupar la seva feina i estabilitzar la seva situació econòmica.[:es]Desde el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat nos llega una solicitud de una mujer 41 años, separada y con dos hijas que está al paro y se encuentra en una situación precaria.

Es peluquera, y debido a la dificultad de encontrar trabajo, quiere poner en marcha una peluquería propia, puesto que tiene una pequeña clientela. Para poderlo hacer tiene que pagar la fianza y los gastos de alquilar un local.

Para pagar estas necesidades Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 1.500€ que irá volviendo en mensualidades. Esperamos que con este microcrédito sin interés pueda desarrollar su trabajo y estabilizar su situación económica.[:]