Suport per adquirir eines de treball per establir-se pel seu compte

[:CA]Des de Badalona ens arriba la sol·licitud d’un home de quaranta-tres anys, casat i amb dos fills. Ambdós estan a l’atur. Ell és paleta i s’ha dedicat a fer petits treballs de construcció. Ara per reincoporar-se al món laboral es vol establir pel seu compte.

L’empresa Home Serve que dóna feines a persones autònomes per realitzar diferents reparacions que reben per part de companyies d’assegurances li ha assegurat que li passarien diferents tasques.

Ha capitalitzat l’atur, concretament 4.747,68€ per establir-se pel seu compte, però li cal més ajuda per començar com autònom: adquirir una furgoneta i també diferents eines de treball. Es crea un lloc de feina.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 1.200 € per adquirir el que li falta per establir-se pel seu compte. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà durant divuit mesos, pugui sortir de la precarietat en què es troba amb l’accés a un treball digne.

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Desde Badalona nos llega la solicitud de un hombre de cuarenta y tres años, casado y con dos hijos. Ambos están al paro. Él es paleta y se ha dedicado a hacer pequeños trabajos de construcción. Ahora para reincoporarse en el mundo laboral se quiere establecer por su cuenta.

La empresa Home Serve que da trabajos a personas autónomas para realizar diferentes reparaciones que reciben por parte de compañías de seguros le ha asegurado que le pasarían diferentes tareas.

Ha capitalizado el paro, concretamente 4.747,68€ para establecerse por su cuenta, pero le hace falta más ayuda para empezar como autónomo: adquirir una furgoneta y también diferentes herramientas de trabajo. Se crea un puesto de trabajo.

Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 1.200 € para adquirir lo que le falta para establecerse por su cuenta. Esperamos que con este microcrédito sin intereses, que nos devolverá durante dieciocho meses, pueda salir de la precariedad en que se encuentra con el acceso a un trabajo digno.

Si tú también quieres hacer realidad proyectas de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]
[:CA]Des de Badalona ens arriba la sol·licitud d’un home de quaranta-tres anys, casat i amb dos fills. Ambdós estan a l’atur. Ell és paleta i s’ha dedicat…