[:CA]Joan Enric Muñoz de Masnou està a l’atur. Té experiència de molts anys en el sector immobiliari i per això decideix crear Grupjepat serveis immobiliaris. Disposa d’un local de lloguer al C/ Bilbao del Masnou. Es dedicarà a la intermediació de productes immobiliaris especialment dedicats a la comercialització d’habitatges a la zona del Maresme sud, buscarà habitatges que s’adeqüin a les sol·licituds dels clients, així com, oferirà assessorament legal i personalitzat en les tramitacions tant al comprador com al venedor. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

Demana un microcrèdit a Acció Solidària Contra l’Atur per la fiança del local lloguer i l’adquisició del mobiliari i de l’ordinador. ASCA li concedeix un préstec sense interès  de 5.000 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte![:es]Joan Enric Muñoz de Masnou está al paro. Tiene experiencia de muchos años en el sector inmobiliario y por eso decide crear Grupjepat servicios inmobiliarios. Dispone de un local de alquiler al C/ Bilbao del Masnou. Se dedicará a la intermediación de productos inmobiliarios especialmente dedicados a la comercialización de viviendas a la zona del Maresme sur, buscará viviendas que se adecúen a las solicitudes de los clientes, así como, ofrecerá asesoramiento legal y personalizado en las tramitaciones tanto al comprador como al vendedor. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

Pide un microcrédito a Acció Solidària Contra l’Atur por la fianza del local alquiler y la adquisición del mobiliario y del ordenador. ASCA le concede un préstamo sin interés de 5.000 € a devolver en 36 cuotas.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]