[:CA]Tonatiuh Cortés de Barcelona vol consolidar el forn artesà Cloudstreet Bakery que està al C/ Roselló 112, de Barcelona. Aquest forn es va obrir al juliol del 2013 amb la intenció d’oferir productes de forn i pastisseria de bona qualitat, a més de pa ecològic. Treballen amb matèries primeres ecològiques, naturals, de proximitat i artesanes.

El projecte el van iniciar 4 socis, i actualment 2 dels socis capitalistes ho volen deixar per dedicar-se a altres empreses. Els dos socis que es queden volen continuar com fins ara venent productes en el local que tenen i fent la distribució a restaurants i bars. A més volen donar un impuls a l’àrea dirigida al sector de l’ hostaleria i dels menjadors escolars ecològics. Amb aquest projecte es consoliden 6 llocs de feina.

Demana un ajuda a ASCA per adquirir les diferents participacions dels socis i poder seguir amb el negoci, i així tenir ell la propietat íntegra del forn. Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un microcrèdit sense interessos de 10.000€ a retornar en 36 mensualitats.

El 12 de març de 2018 li fem una visita de seguiment del projecte. El negoci ha prosperat i de les tres persones que hi treballaven al començament, han passat a vuit llocs de treball (quatre a temps parcial i quatre a jornada completa). Entre el 55 i el 60% de la seva facturació correspon al sector de restauració, i la resta a clients de la botiga. Hi ha moments que té problemes de tresoreria perquè els clients del sector de restauració li paguen a 60 dies, i ell paga a proveïdors a 30 dies.

Aquesta bona marxa de l’empresa els ha permès invertir en la compra d’un forn de gas i mantenen el forn elèctric. Fan publicitat a Instagram i a Facebook.

La botiga se li ha fet petita i vol ampliar amb un servei de degustació (actualment només serveix cafè), però el  local no li ho permet, a més paga un lloguer molt alt. Tot això fa que es plantegi canviar de lloc a finals d’any o a principis del 2019.

Sort i força amb el projecte![:es]Tonatiuh Cortés de Barcelona quiere consolidar el horno artesano Cloudstreet Bakery que está en la C / Roselló 112, de Barcelona. Este horno se abrió en julio de 2013 con la intención de ofrecer productos de panadería y pastelería de buena calidad, además quieren ofrecer pan ecológico. Trabajan con materias primas de proximidad, naturales, ecológicas y artesanas.

El proyecto lo iniciaron 4 socios, y actualmente 2 de los socios capitalistas lo quieren dejar para dedicarse a otras empresas. Los dos socios que se quedan quieren continuar como hasta ahora vendiendo productos en el local que tienen y haciendo la distribución en restaurantes y bares. Además quieren dar un impulso en el área dirigida al sector de la hostelería y de los comedores escolares ecológicos. Con este proyecto se consolidan 6 puestos de trabajo.

Pide una ayuda a ASCA para adquirir las diferentes participaciones de los socios, y así tener él la propiedad íntegra del horno y poder seguir con la actividad. Acció Solidària Contra l’Atur le concede un microcrédito sin intereses de 10.000 € a devolver en 36 mensualidades.

El 12 de marzo de 2018 le hacemos una visita de seguimiento del proyecto. El negocio ha prosperado y de las tres personas que trabajaban al comienzo, han pasado a ocho puestos de trabajo (cuatro a tiempo parcial y cuatro a jornada completa). Entre el 55 y el 60% de su facturación corresponde al sector de restauración, y el resto a clientes de la tienda. Hay momentos que tiene problemas de tesorería porque los clientes del sector de restauración le pagan a 60 días, y él paga a proveedores a 30 días.

Esta buena marcha de la empresa los ha permitido invertir en la compra de un horno de gas y mantienen el horno eléctrico. Hacen publicidad a Instagram y a Facebook.

La tienda se le ha hecho pequeña y quiere ampliar con un servicio de degustación (actualmente sólo sirve café), pero el local no se lo permite, además paga un alquiler muy alto. Todo esto hace que se plantee cambiar de lugar a finales de año o a principios del 2019.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

 [:]