[:CA]Cristian Sánchez i Cristian Martínez de Sitges, són dos joves Enginyers Tècnics Elèctrics, joves, amb una oficina a on desenvolupen projectes de legalització i de baixa tensió, per a noves instal·lacions.

Procedeixen d’una empresa del ram que va finalitzar les activitats amb la crisis immobiliària i a on havien estat junt amb 12 empleats treballant en les esmentades actuacions.

Volen augmentar les seves accions comercials, actuant per a Fenie Energia, empresa del gremi d’instal·ladors que comercialitza energia elèctrica. Per això primer han de crear una SL i després s’han de fer socis de Fenie (una acció 1.700€).

Preveuen uns ingressos per comissions en la contractació dels seus serveis, a uns 15 clients/mes, d’una xifra aprox. de 1.440€/mes per pimes, apart de l’ingrés per consum. Amb aquest projecte es consolidaran 2 llocs de feina.

Demanen a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda per adquirir una acció.

ASCA els hi concedeix un préstec sense interès des 1.700 €, a retornar en un any.

Sort i força amb el projecte![:]