fp-novembre2014Fa pocs dies es va publicar un informe del BBVA, que predeia que a Espanya no tornarem als nivells de l’atur d’abans de la crisi, fins d’aquí a uns 20 anys. No sabem si aquesta previsió pot ser encertada, però si més no, és molt alarmant.

I a més de l’atur, s’hauria de veure quina és la situació de salaris de molts dels que treballen, com a conseqüència precisament del que en diuen política econòmica necessària.

I en l’aspecte de l’atur i de l’ocupació, és molt probable que un dels dèficits importants és la formació. I més concretament, la necessària formació professional de cara a la sempre reclamada competitivitat. La formació professional està molt desacreditada. Segueix essent la germaneta pobra dels estudis universitaris. I això, sense cap dubte, és un gran error.

Estan treballant els polítics suficientment per a promoure l’ocupació digna? O no és la principal prioritat? Potser passa per davant lluitar per la supervivència dels partits?O assegurar les altes finances? O fer complir les lleis per sobre de tot? O amagar la corrupció?

Segur que calen canvis molt importants, o sinó el país, sigui Catalunya, sigui Espanya, no ho podrà suportar.

 

Miquel Verdaguer

 

fp-novembre2014Hace pocos días se publicó un informe del BBVA, que predecía que en España no volveremos a los niveles de desempleo de antes de la crisis, hasta dentro de unos 20 años. No sabemos si esta previsión puede ser acertada, pero por lo menos, es muy alarmante.

Y además del paro, se debería ver cuál es la situación de salarios de muchos los que trabajan , como consecuencia precisamente de lo que llaman política económica necesaria.

Y en el aspecto del paro y del empleo, es muy probable que uno de los déficits importantes es la formación. Y más concretamente, la necesaria formación profesional de cara a la siempre reclamada competitividad. la formación profesional está muy desacreditada . Sigue siendo la hermanita pobre los estudios universitarios. Y esto , sin duda , es un gran error.

¿Están trabajando los políticos suficientemente para promover el empleo digno? ¿O no es la principal prioridad? Quizás ¿pasa por delante luchar por lasupervivencia de los partidos? ¿O asegurar las altas finanzas? ¿O hacer cumplir lasleyes por encima de todo? ¿O esconder la corrupción?

Seguro que son necesarios cambios muy importantes, o sino el país, sea Catalunya, sea ​​España, no lo podrá soportar.

 

Miquel Verdaguer