[:CA]2014_02_27_Atur_OrganitzacionsRecentment el Cercle d’Economia ha organitzat un acte amb el títol “El rostre ocult de la crisi: Una fractura evitable”. No cal insistir en l’enorme abast de la crisi en el nostre país. Però en canvi,  sí que hem de recordar una i altra vegada que no hem de deixar de fer entre tots, el possible i l’impossible per a que ningú es senti exclòs,  perdi l’esperança i  la seva dignitat.

En l’acte esmentat es van exposar unes idees, prou conegudes, però en les que cal insistir, per un cantó, el dret de tothom de tenir un lloc de treball i  que això es responsabilitat de tots i que ningú, en funció de les seves possibilitats, pot defugir el seu compromís, i sobretot, es va destacar la importància del paper que duen a terme moltes organitzacions, conegudes o no, i que són les que estan aconseguint que no es trenqui la cohesió social

Un lloc de treball va molt mes enllà de la seva contraprestació econòmica, tot i ser aquesta molt important. Una feina arrela a les persones al conjunt social i, a través d’això, les fa sentir útils, tant des del punt de vista personal, d’autoestima, com des del punt de vista dels altres: les fa formar part del devenir col·lectiu.

El repte no es fàcil, hi ha molts aturats, però hem de tenir clar que el “Pleno empleo” és l’objectiu, i per tant, tots els esforços s’han d’adreçar en aconseguir-ho. Tots podem i, devem, col·laborar amb aquest objectiu.

Un camí possible és recolzar, i hi ha moltes formes de fer-ho, com per exemple, les organitzacions del nostre país que estan abocades en intentar millorar les condicions de vida de les persones menys afavorides.

Acció Solidaria Contra l’Atur, forma part d’aquesta xarxa d’organitzacions que lluiten contra l’exclusió i respon, fil per randa, a les idees exposades. La nostra Fundació actua (“Acció”), mitjançant els fons que han aportat i aporten un seguit de socis i donants al llarg dels anys (“Solidaria”), creant i consolidant llocs de treball (“Contra l’Atur”).

 

Miquel Vila

 [:]