El 22 de febrer se celebra, des de la seva designació en 2008 pel Parlament Europeu, el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, una data en la qual la UE recorda que les dones europees cobren, de mitjana, un 15% menys que els seus companys homes.

A Espanya, la bretxa és encara major. Amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística, corresponents a l’any 2017 (publicats al juny de 2019) la diferència se situa en un 21% (20.607,85 euros, salari mitjà de la dones i 26.391,84 euros el dels homes)[1]..

El sou de les dones és inferior, en totes les comunitats autònomes, sent aquesta diferència més apreciable en les de major renda. També es dóna per a totes les edats i en tots els sectors d’activitat.

Les dones europees cobren, de mitjana, un 15% menys que els seus companys homes.

On la diferència és menor, entre dones i homes, és en el sector de “educació”. En aquest sector el sou mitjà, 23.560 euros, és igual al sou mitjà de tots els sectors (23.647 euros) i el sou de les dones és de 2.309 euros menys que el dels homes. La diferència major es dóna en activitats financeres, amb 11.528 euros menys.

Les raons d’aquestes diferències responen a diferents factors i vénen des de lluny i, com dèiem, en major a menor mesura, es donen en tot Europa.

Les principals damnificades són les dones però, en definitiva, és tota la societat la que surt perjudicada. I no sols per raons ètiques i morals, que també per la injustícia que suposa treballs iguals-sous menors, sinó sobretot perquè no s’aprofita íntegrament, com hauria de ser, la contribució de les dones (que representen més del 50% de la població) al desenvolupament socioeconòmic-cultural de les nostres societats.

Des de Acció Solidària Contra l’Atur volem fer-nos ressò d’aquesta data ja que considerem que, com més es conegui la desigualtat salarial entre homes i dones, major serà la resposta per a posar límit a aquesta situació inadmissible.

Miquel Vila-Despujol
Vicepresident d’Acció Solidària Contra l’Atur

[1] Moltes dades provenen provenen de l’article de Pablo Elorduy i Ana Álvarez “La brecha salarial entre hombres y mujeres es más profunda en los territorios más ricos” publicat el 24 de juny de 2019 en El Salto.