creativitat-novembre2014Fa pocs dies, un economista català prou conegut, exposava la seva visió sobre el tema de l’atur. Venia a dir que fa ja més d’un segle, la revolució industrial havia absorbit molts dels agricultors, la majoria dels quals vivien en condicions força precàries. Les fàbriques, la construcció, els serveis, l’administració pública, necessitaven molt personal i l’ocupació funcionava prou bé.

Però en els darrers temps va començar a arribar una altra revolució, la tecnològica, la dels ordinadors, la d’Internet. Amb aquestes eines, s’està aconseguint eliminar molts llocs de treball, i tal i com va la robòtica, aquesta reducció de llocs de treball seguirà creixent.

Intentar trobar llocs de treball on se n’estan destruint per la revolució tecnològica, es veu doncs molt difícil. L’únic camp per desenvolupar, és el de la creació o la creativitat. Però en aquest sentit, el que veiem és que la formació dels joves no té en compte la necessitat actual de preparar la gent en la seva creativitat.

A més, en aquesta situació, una columnista catalana també molt coneguda, ha escrit avui, arrel de la renúncia d’en Jordi Savall al Premi Nacional de la Música: Certament Espanya és un Estat que menysprea profundament els creadors, tal vegada perquè en el seu ADN n’hi va haver que van intentar matar la intel·ligència.

Estem ben apanyats.

 

Miquel Verdaguer

creativitat-novembre2014Hace pocos días, un economista catalán bastante conocido, exponía su visión sobre el tema del paro. Venía a decir que hace ya más de un siglo, la revolución industrial había absorbido muchos de los agricultores, la mayoría de los cuales vivían en condiciones bastante precarias. Las fábricas , la construcción , los servicios, la administración pública, necesitaban muy personal y el empleo funcionaba bastante bien.
Pero en los últimos tiempos comenzó a llegar otra revolución , la tecnológica , la de los ordenadores, la de Internet. Con estas herramientas , se está consiguiendo eliminar muchos puestos de trabajo, y tal y como la robótica , esta reducción de puestos de trabajo seguirá creciendo.

Intentar encontrar puestos de trabajo donde se están destruyendo por la revolución tecnológica, se ve pues muy difícil. El único campo para desarrollar, es el de la creación o la creatividad. Pero en este sentido , lo que vemos es que la formación de los jóvenes no tiene en cuenta la necesidad actual de preparar a la gente en su creatividad .

Además, en esta situación, una columnista catalana también muy conocida , ha escrito hoy , a raíz de la renuncia de Jordi Savall en el Premio Nacional de la Música: Ciertamente España es un Estado que desprecia profundamente los creadores, tal vez porque en el su ADN hubo que intentaron matar la inteligencia.
Estamos bien apañados .

 

Miquel Verdaguer