[:CA]confiançaEn un món ple d’indicadors, també n’hi ha un que mesura la confiança del consumidor. A Espanya es va crear l’any 2004 i és el Centre d’Investigacions Sociològiques qui mensualment en fa el càlcul.

L’objectiu és mesurar la percepció que els ciutadans tenen sobre la marxa de l’economia familiar, l’economia en general i l’ocupació, respecta a la situació que hi havia sis mesos abans i les expectatives que es tenen per els propers sis mesos. Es un indicador que va de 0 a 200. Un índex superior a 100 mostra una percepció positiva per part dels enquestats i per sota d’aquesta xifra una visió negativa.

La bona noticia és que si el mes de setembre de 2012 l’indicador tenia el baixíssim nivell de 42,3%, un any després, el mes de setembre de 2013 s’ha enlairat al 69.8%. Pujar en un any 25 punts és un augment notable. Indica que els ciutadans comencem a creure que la crisi té sortida i que el futur immediat serà quelcom millor. Mostra una petita recuperació de la confiança. Però el ciutadà també te clar que encara hi ha crisi per estona, dons fins que l’índex no superi el 100% no ens indicarà que finalment s’ha recuperat la confiança.

Desitgem que la situació realment millori i que l’índex de confiança sobrepassi el més aviat possible el 100%. Qualsevol que sigui l’índex, a ASCA seguirem treballant per a què es creï ocupació![:]