[:CA]Marcel Valls de Sabadell actualment està a l’atur, vol començar una empresa amb el projecte Joc de Cartes JOKO. El sector del joc de cartes fa uns anys que augmenta, així com els jocs de taula.

El JOKO és el resultat d’un joc que fa molts anys que es coneix. Per jugar-hi fins ara, s’aprofitaven altres jocs de cartes. Per això va fer un estudi de mercat i va detectar que no estava comercialitzat, i vol millorar el joc, perfeccionar la jugabilitat, donar-li personalitat pròpia, aplicar un reglament i llançar-lo al mercat. El comercialitzarà mitjançant distribuïdors i la pàgina WEB.

Ha fet moltes proves, i finalment ell mateix ha fet el disseny i ha creat unes cartes amb símbols de la naturalesa africana, que són molt adequades al joc. Aquest està compost de 108 cartes i 15 símbols i es basa en la memòria visual i la rapidesa mental, amb un sobre-taula amb un disseny especial. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Per iniciar el projecte demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per a la inversió en producció i fabricació de 2.000 unitats del joc i ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 5.063 € a retornar en 23 pagaments.

Sort i força amb el projecte![:es]Marcel Valls de Sabadell actualmente está en el paro, quiere empezar una empresa con lo proyecto Juego de Cartas JOKO. El sector del juego de cartas hace unos años que aumenta, así como los juegos de mesa.

El JOKO es el resultado de un juego que hace muchos años que se conoce. Para jugar hasta ahora, se aprovechaban otros juegos de cartas. Por eso hizo un estudio de mercado y detectó que no estaba comercializado, y quiere mejorar el juego, perfeccionar la jugabilidad, darle personalidad propia, aplicar un reglamento y lanzarlo al mercado. Lo comercializará mediante distribuidores y la página WEB.

Ha hecho muchas pruebas, y finalmente él mismo ha hecho el diseño y ha creado unas cartas con símbolos de la naturaleza africana, que son muy adecuadas al juego. Este está compuesto de 108 cartas y 15 símbolos y se basa en la memoria visual y la rapidez mental, con uno sobre-mesa con un diseño especial. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Para iniciar el proyecto pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para la inversión en producción y fabricación de 2.000 unidades del juego y ASCA le concede un préstamo sin intereses de 5.063 € a devolver en 23 pagos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]