[:CA]Aquí és impossible trobar feina. Els joves han de marxar a fora. Els més grans de 50 anys diuen que ja no tornaran a treballar. Si es troba ocupació, està mal pagada, els contractes parcials, per setmanes, per hores, estan a l’ordre del dia i en general la ciutadania no té la percepció de que ha millorat el panorama. La pèrdua de treball i com a conseqüència la crisi, estan instal·lats a casa nostra.

Les enquestes van dient que anem bé, que hi ha menys atur, però les enquestes son tramposes. També hem de constatar la feminització de la pobresa: més de la meitat d’aturats són dones.

desigualtatA l’Estat espanyol, és on s’ha fet més gran l’escletxa entre rics i pobres. I el més esgarrifós és que 62 persones acumulen la mateixa riquesa que 3.600 milions de tot el planeta.

Els governs no en parlen, han de distreure  l’atenció, dient que l’economia creix, i que les xifres de l’atur  milloren. El 20 de febrer és el dia per la Justícia Social, no seria l’ocasió per la reflexió, el debat i sobre tot per a la reivindicació ?

Pilar Mercadé

 [:es]Aquí es imposible encontrar trabajo. Los jóvenes tienen que marchar afuera. Los más mayores de 50 años dicen que ya no volverán a trabajar. Si se encuentra ocupación, está mal pagada, los contratos parciales, por semanas, por horas, están a la orden del día y en general la ciudadanía no tiene la percepción de que ha mejorado el panorama. La pérdida de trabajo y como consecuencia la crisis, están instalados en nuestra casa.

Las encuestas van diciendo que vamos bien, que hay menos paro, pero las encuestes son tramposas. También tenemos que constatar la feminización de la pobreza, más de la mitad de parados son mujeres.

desigualtatEn el Estado español, es donde se ha hecho más grande la brecha entre ricos y pobres. Y lo más escalofriante es que 62 personas acumulan la misma riqueza que 3.600 millones de todo el planeta.

Los gobiernos no hablan, tienen que distraer la atención, diciendo que la economía crece, y que las cifras del paro mejoran. El 20 de febrero es el día por la Justicia Social ¿No sería la ocasión por la reflexión, el debate y sobre todo para la reivindicación?

Pilar Mercadé[:]