Material per a la construcció, Viladecans

[:CA]Home de 40 anys amb fills de Viladecans, té experiència en el sector de la construcció, i es vol establir pel seu compte, donar-se d’alta com autònom i dedicar-se a fer obres menors i reparacions, especialment d’incidències i sinistres relacionats amb companyies d’assegurances.

Pot tenir feina constant, ja que treballa com a proveïdor per l’empresa ClimaSants. Demana una ajuda econòmica a Acció Solidària Contra l’Atur  per adequar i completar les eines de treball, ja que ha de finançar els materials necessaris per fer les reparacions que són reemborsats per l’empresa en 60 dies.

Se li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral  de 2.392 € a retornar en 24 mesos. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos pugui establir-se pel seu compte.[:es]Hombre de 40 años con hijos de Viladecans, tiene experiencia en el sector de la construcción, y se quiere establecer por su cuenta, darse de alta como autónomo y dedicarse a hacer obras menores y reparaciones, especialmente de incidencias y siniestras relacionados con compañías de seguros.

Puede tener trabajo constante, puesto que trabaja como proveedor para la empresa ClimaSants. Pide una ayuda económica a Acció Solidària Contra l’Atur para adecuar y completar las herramientas de trabajo, puesto que tiene que financiar los materiales necesarios para hacer las reparaciones que son reembolsados por la empresa en 60 días.

Se le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 2.392 € a devolver en 24 meses. Esperamos que con este microcrédito sin intereses pueda establecerse por su cuenta.[:]