Home de 40 anys amb fills de Viladecans, té experiència en el sector de la construcció, i es vol establir pel seu compte, donar-se d’alta com autònom i dedicar-se a fer obres menors i reparacions, especialment d’incidències i sinistres relacionats amb companyies d’assegurances.

Pot tenir feina constant, ja que treballa com a proveïdor per l’empresa ClimaSants. Demana una ajuda econòmica a Acció Solidària Contra l’Atur  per adequar i completar les eines de treball, ja que ha de finançar els materials necessaris per fer les reparacions que són reemborsats per l’empresa en 60 dies.

Se li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral  de 2.392 € a retornar en 24 mesos. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos pugui establir-se pel seu compte.