Amb el carnet de conduir accedirà a un lloc de treball a Mercabarna

[:CA]Des de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’un home de quaranta anys, casat i amb tres fills. D’ençà que va arribar l’any 2009, i durant cinc anys ha treballat en tasques de jardineria.

Després va treballar durant dos anys fent feines de neteja i manteniment a oficines. L’última feina que ha tingut ha estat de mosso de magatzem de peix de Mercabarna.

Actualment està sense feina, a l’atur, en una situació molt precària. Podria optar a un lloc de treball en l’empresa que ha treballat a Mercabarna, si disposés del carnet de conduir vehicles.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 491,2 € per treure’s el carnet de conduir. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui sortir de la precarietat en què es troba.

 

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Desde Barcelona nos llega la solicitud de un hombre de cuarenta años, casado y con tres hijos. Des de que llegó en 2009, y durante cinco años ha trabajado en tareas de jardinería.

Después trabajó durante dos años haciendo trabajos de limpieza y mantenimiento a oficinas. El último trabajo que ha tenido ha estado de mozo de almacén de pescado de Mercabarna.

Actualmente está sin trabajo, en el paro, en una situación muy precaria. Podría optar a un puesto de trabajo en la empresa que ha trabajado en Mercabarna, si dispusiera del carné de conducir vehículos.

Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 491,2 € para sacarse el carné de conducir. Esperamos que con este microcrédito sin intereses, que nos devolverá, pueda salir de la precariedad en que se encuentra.

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

 [:]

[:CA]Des de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’un home de quaranta anys, casat i amb tres fills. D’ençà que va arribar l’any 2009, i durant cinc anys ha treballat en tasques…