Des de Badalona ens arriba la sol·licitud d’una dona, que té formació professional en teatre. Actualment està treballant unes hores com ajudant de cuina, i a la vegada de professora de teatre,  com autònoma, però té molts pocs ingressos.

Se li ajuda a pagar un curs especial de teatre, de mètode Feldenkrais, necessari per enriquir i ampliar les classes de teatre que imparteix, i així, incrementaria les possibilitats del projecte i podria aconseguir una estabilitat econòmica.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 1.350 € per a aquest fi. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, pugui obtenir el títol que li cal, i pugui sortir de la precarietat econòmica en què es troba.