[:CA]Des de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ens arriba una sol·licitud d’un home de 46 anys que viu en parella. Ha treballat pràcticament sempre, fent tant d’ajudant de cuina com de repartidor de paqueteria o de publicitat a bústies.

L’any  2014 es va quedar a l’atur i, quan es van acabar les prestacions i seguia sense trobar feina, va decidir donar-se d’alta com a autònom per poder continuar fent de repartidor. Durant aquest temps ha utilitzat un vehicle de més de 20 anys, però ara li és imprescindible canviar-lo per poder seguir treballant.

El cost d’una furgoneta de segona mà és d’entre 3.500 i 4.000 €, i Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a processos d’inserció laboral de 800 €, que retornarà en 11 mensualitats, per a l’adquisició del vehicle. Esperem que amb aquest préstec sense interès pugui adquirir el nou transport i consolidar la seva feina.[:es]Desde el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat nos llega una solicitud de un hombre de 46 años que vive en pareja. Ha trabajado prácticamente siempre, haciendo tanto de ayudante de cocina como de repartidor de paquetería o de publicidad a buzones.

El año 2014 se quedó al paro y, cuando se acabaron las prestaciones y seguía sin encontrar trabajo, decidió darse de alta como autónomo para poder continuar haciendo de repartidor. Durante este tiempo ha utilizado un vehículo de más de 20 años, pero ahora le es imprescindible cambiarlo para poder seguir trabajando.

El coste de una furgoneta de segunda mano es de entre 3.500 y 4.000 €, y Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a procesos de inserción laboral de 800 €, que devolverá en 11 mensualidades, para la adquisición del vehículo. Esperamos que con este préstamo sin interés pueda adquirir el nuevo transporte y consolidar su trabajo.[:]