Holger Amado Alban Ortiz de Barcelona forma part del “Grupo Cemilla” que es dedica a l’auto finançament dels seus membres. Per poder realitzar feines d’instal·lació de fibra òptica i altre cablejat telefònic en l’àmbit local i comarcal per compte de les empreses subcontractades, demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir de furgoneta de 2a mà que li faciliti la seva tasca. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 4.500€, a retornar en 10 mensualitats.

Sort i força amb el projecte!

Holger Amado Alban Ortiz de Barcelona forma parte del “Grupo Cemilla” que se dedica a la auto financiación de sus miembros. Para poder realizar trabajos de instalación de fibra óptica y otro cableado telefónico en el ámbito local y comarcal por cuenta de las empresas subcontratadas, pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir de furgoneta de 2ª mano que le facilite su tarea. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

ASCA le concede un préstamo sin interés de 4.500 €, a devolver en 10 mensualidades.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!