El Col·legi d’Economistes de Catalunya va presentar el dia 21 d’abril a Barcelona, el resultat d’una enquesta feta entre els seus col·legiats sobre la situació actual de l’economia catalana.

Tot i l’increment de la confiança, els economistes enquestats són pessimistes pel que fa a la capacitat de l’economia per recuperar els nivells de benestar anteriors a la crisi. Un 58,9% dels enquestats consideren que caldran entre 5 i 10 anys per tornar als nivells de pobresa anteriors a la crisi, mentre que un 29,4% creuen que caldrà més de 10 anys, i només un 11,7% afirmen que la recuperació del benestar arribarà en menys de cinc anys.

És constata que l’atur és encara molt elevat, i que els llocs de treball que es creen actualment són precaris. 

Entre les conclusions més concretes, l’estudi afirma que la gran majoria dels enquestats assenyalen com a principal problema de l’economia l’elevat atur, que preocupa un 78,5% dels economistes.

Miquel Verdaguer

 

El Colegio de Economistas de Cataluña presentó el día 21 de abril en Barcelona, ​​el resultado de una encuesta realizada entre sus colegiados sobre la situación actual de la economía catalana.

A pesar del incremento de la confianza, los economistas encuestados son pesimistas en cuanto a la capacidad de la economía para recuperar los niveles de bienestar anteriores a la crisis. Un 58,9% de los encuestados consideran que harán falta entre 5 y 10 años para volver a los niveles de pobreza anteriores a la crisis, mientras que un 29,4% creen que habrá más de 10 años, y sólo un 11,7% afirman que la recuperación del bienestar llegará en menos de cinco años.

Es constata que el paro es todavía muy elevado, y que los puestos de trabajo que se crean actualmente son precarios.

Entre las conclusiones más concretas, el estudio afirma que la gran mayoría de los encuestados señalan como principal problema de la economía del elevado desempleo, que preocupa un 78,5% de los economistas.

Miquel Verdaguer