[:CA]Gabriel Cristancho de Santa Perpètua de Mogoda està a l’atur, i ha treballat en diversos sectors, entre ells el de la ferreteria.

Mitjançant el projecte Reempresa vol adquirir l’activitat d’una ferreteria de venda  al detall que venen productes de bricolatge, eines i jardineria: Ferreteria Olivé. El local d’uns 100 m2 està situat  a l’Avinguda Barcelona 24, de la mateixa població i es traspassa per jubilació del propietari.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per fer front al pagament del traspàs i ASCA li concedeix un préstec sense interès de 15.000€ a retornar en 24 pagaments. Amb aquest projecte es crearan 2 llocs de treball.

Després d’un any de funcionament, el 8 de març de 2017 anem a fer una visita de seguiment del projecte. La facturació mensual està molt per sota de la prevista inicialment, la proposta de l’antic propietari i de Reempresa era exagerada.

La botiga està endreçada, els productes correctament exposats a un preu molt competitiu, i no té competència al barri. Té una àmplia varietat de productes, però els que fan referència a la il·luminació i els adhesius/pintura representen un alt % de la seva facturació.

Els clients són bàsicament gent del barri i ha pogut constatar que alguns no estaven gaire satisfets amb el servei dels anteriors propietaris de la botiga. Actualment està informatitzant la botiga i intenta ajustar al màxim els preus com a reclam per fidelitzar la clientela, així com fa petites reformes a casa per encàrrec.

Força amb el projecte!

 [:es]Gabriel Cristancho de Santa Perpètua de Mogoda está en paro, y ha trabajado en varios sectores, entre ellos el de la ferretería.

Mediante el proyecto Reempresa quiere adquirir la actividad de una ferretería de venta al por menor que venden productos de bricolaje , herramientas y jardinería: Ferretería Olivé. El local de unos 100 m2 está situado en la Avenida Barcelona 24, de la misma población y se traspasa por jubilación del propietario.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para hacer frente al pago del traspaso y ASCA le concede un préstamo sin interés de 15.000 € a devolver en 24 pagos. Con este proyecto se crearán 2 puestos de trabajo.

Después de un año de funcionamiento, el 8 de marzo de 2017 vamos a hacer una visita de seguimiento del proyecto. La facturación mensual está muy por debajo de la prevista inicialmente, la propuesta del antiguo propietario y de Reempresa era exagerada.

La tienda está aseada, los productos correctamente expuestos a un precio muy competitivo, y no tiene competencia en el barrio. Tiene una amplia variedad de productos, pero los que hacen referencia a la iluminación y los adhesivos/pintura representan un alto % de su facturación.

Los clientes son básicamente gente del barrio y ha podido constatar que algunos no estaban muy satisfechos con el servicio de los anteriores propietarios de la tienda. Actualmente está informatizando la tienda e intenta ajustar al máximo los precios como reclamo por fidelitzar la clientela, así como hace pequeñas reformas en casa por encargo.

¡Fuerza con el proyecto![:]