Jaume Botey ha mort

[:CA]En Jaume Botey Vallés va morir el passat dijous 15 després d’una fulminant malaltia. La gran proximitat d’en Jaume a la nostra entitat fa que no podem deixar de fer present en el nostre web aquest fet tan dolorós.

La seva trajectòria és molt llarga, des d’haver estat escolapi –com el seu germà Francesc- fins a ser regidor de l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat durant molts anys. Des del barri de Can Serra, les seves actuacions socials van ser dignes d’una persona molt compromesa. I a la Universitat Autònoma va impartir classes d’Història Contemporània fins a la seva jubilació fa uns pocs anys. Podia parlar de tot: de la Reforma Protestant, d’en Lluís Maria Xirinacs, del Fonamentalisme religiós, etc. Actualment era president molt actiu de Cristianisme al Segle XXI, dirigint entre altres les sessions d’Espai Obert que molts hem anat seguint.

A Acció Solidària Contra l’Atur, el recordem recentment pel seu parlament a la sessió dels Premis Piñol de l’any 2015 i com no pel seu protagonisme generós a la cooperativa l’Olivera des dels seus inicis. I tampoc podem oblidar la seva actuació decisiva en beneficiar a la nostra entitat en la dissolució i adjudicació del patrimoni de la Fundació ESICO.

Un home molt obert, fidel als seus principis i amb una gran capacitat de crear vincles de veritable amistat.

A la seva companya Pilar li desitgem que en el trist buit de la seva absència el seu record la reconforti.

17 de febrer del 2018[:es]Jaume Botey Vallés murió el pasado jueves 15 después de una fulminante enfermedad. La gran proximidad de en Jaume a nuestra entidad hace que no podemos dejar de hacer presente en nuestro web este hecho tan doloroso.

Su trayectoria es muy larga, desde haber sido escolapio –como su hermano Francesc- hasta ser regidor del Ayuntamiento de Hospitalet del Llobregat durante muchos años. Desde el barrio de Can Serra, sus actuaciones sociales fueron dignas de una persona muy comprometida. Y en la Universidad Autónoma impartió clases de Historia Contemporánea hasta su jubilación hace unos pocos años. Podía hablar de todo: de la Reforma Protestante, de Lluís Maria Xirinacs, del Fundamentalismo religioso, etc. Actualmente era presidente muy activo de Cristianismo al Siglo XXI, dirigiendo entre otros las sesiones d’Espai Obert que muchos hemos ido siguiendo.

A Acció Solidària Contra l’Atur, lo recordamos recientemente por su parlamento a la sesión de los Premios Piñol del año 2015 y como no por su protagonismo generoso a la cooperativa l’Olivera desde sus inicios. Y tampoco podemos olvidar su actuación decisiva al beneficiar a nuestra entidad en la disolución y adjudicación del patrimonio de la Fundación ESICO.

Un hombre muy abierto, fiel a sus principios y con una gran capacidad de crear vínculos de verdadera amistad.

A su compañera Pilar le deseamos que en el triste vacío de su ausencia su recuerdo le reconforte.

17 de febrero del 2018[:]