#Emprende24 Barcelona: formem part del jurat

[:CA]S’han fet a Barcelona unes jornades organitzades per Acción Contra el Hambre, amb l’objectiu de donar suport a les persones que volen emprendre. Durant dos dies les persones emprenedores que ja tenen pensat el seu projecte, durant 24 h. tenen l’oportunitat de fer una tallers teòrics i pràctics, per elaborar el seu pla de negoci i el seu pla financer. Aquests tallers estan impartits per tècnics que els assessoren i ajuden en tot moment.

En l’edició celebrada de #Emprende24 a Barcelona el 13 i 14 de març de 2019, es van presentar un total de 28 projectes, dels quals es van preseleccionar per a la fase final 10. Aquests projectes són els que el jurat va haver de valorar per decidir a quins donava els 8.000€ dels Premis per iniciar els projectes.

El jurat estava format per 5 persones, una per a cada una d’aquestes entitats: Tandem Social, Microbank, ACEDE, Acció Contra el hambre i Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA). Montse Guinovart, voluntària de la Taula de projectes d’ASCA, va ser la representant de la nostra Fundació.

Cada emprenedor disposava de 3 minuts per exposar el seu projecte davant del jurat. Les presentacions eren teòriques i molt interessants. La majoria de projectes es centraven amb els temes de reciclatge, consciència ecològica, innovació, persones amb exclusió social, i violència de gènere.

Els guanyadors dels premis varen ser:

  1. Projecte de fer roba d’alta costura a mida. Ho farien a partir de roba rebuda per donacions i de reciclatge. L’objectiu es tenir roba de qualitat, a mida i a bon preu.
  2. Projecte d’agència de viatges per dones que volen viatjar soles per poder donar seguretat. El seu acrònim es SAFE (Seguretat, Alternativa, Flexibilitat i Easy). Els destins són països amb potencial econòmic però que han sofert alguna catàstrofe natural.
  3. Projecte per elaborar soles de sabates esportives amb 3D, amb material reciclat.
  4. Projecte per solucionar el turisme de masses. Ofereixen fer rutes diferents, poc convencionals i amb guies oficials tenint en compte les persones amb alguna minusvàlua.
  5. Projecte que a través del reciclatge de plàstics es facin fer bosses de cotó, contractant persones que estiguin amb risc d’exclusió laboral.

Ha estat una gran experiència poder participar com membres del jurat d’aquests Premis. Desitgem que tots els projectes avancin, i aconsegueixen fer-se realitat![:es]Se han hecho en Barcelona, ​​unas jornadas organizadas por Acción Contra el Hambre, con el objetivo de dar apoyo a las personas que quieren emprender. Durante dos días las personas emprendedoras que ya tienen pensado su proyecto, durante 24 h. tienen la oportunidad de hacer una conjunto de talleres teóricos y prácticos, para poder elaborar su plan de negocio y su plan financiero. Estos talleres están impartidos por técnicos que los asesoran y ayudan en todo momento.

En la edición celebrada en Barcelona el 13 y 14 de marzo de 2019, se presentaron un total de 28 proyectos, de los cuales se preseleccionaron para la fase final 10. Estos proyectos son los que el jurado tuvo que valorar para decidir a qué daba los 8.000 € de los Premios para iniciar los proyectos.

El jurado estaba formado por 5 personas, una para cada una de estas entidades: Tandem SocialMicrobankACEDEAcció Contra el hambre i Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA)Montse Guinovart, voluntaria de la Mesa de proyectos de ASCA, fue la representante de nuestra Fundación.

Cada persona emprendedora disponía de 3 minutos para exponer su proyecto ante el jurado. Las presentaciones eran teóricas y muy interesantes. La mayoría de proyectos se centraban con los temas de reciclaje, conciencia ecológica, innovación, personas con exclusión social, y violencia de género.

Los ganadores de los premios fueron:

  1. Proyecto de hacer ropa de alta costura a medida. Partirían de ropa recibida por donaciones y de reciclaje. El objetivo es tener ropa de calidad, a medida y a buen precio.
  2. Proyecto de agencia de viajes para mujeres que quieren viajar solas para poder dar seguridad. Su acrónimo se SAFE (Seguridad, Alternativa, Flexibilidad y Easy). Los destinos son países con potencial económico pero que han sufrido alguna catástrofe natural.
  3. Proyecto para elaborar suelas de zapatos deportivos con 3D, con material reciclado.
  4. Proyecto para solucionar el turismo de masas. Ofrecen hacer rutas diferentes, poco convencionales y con guías oficiales teniendo en cuenta las personas con alguna minusvalía.
  5. Proyecto que a través del reciclaje de plásticos se hagan hacer bolsas de algodón, contratando personas que estén con riesgo de exclusión laboral.

Ha sido una gran experiencia poder participar como miembros del jurado de estos Premios. Deseamos que todos los proyectos avancen, y consiguen hacerse realidad![:]