[:CA]desigualtatEl sou mig declarat a Hisenda, cau al nivell més baix des de 2007. Recollim aquesta xifra de la publicació Economia y Negocios del passat 18 de novembre. Aquesta afirmació destaca que el tebi augment d’ocupació contrasta amb el nivell alarmant de desigualtat i precarietat.

La crisi, en forma de pèrdues de treball / ocupació i baixades salarials, ha passat factura a les retribucions dels treballadors.

Per contra, també destaca que si el sou mig ha caigut, a més de la precarietat i la temporalitat, el nivell salarial del grup més privilegiat, el dels que cobren més de 10 cops el salari mínim, o sigui al voltant de 100.000 euros l’any, no ha parat de créixer.

O sigui que lluitar contra l’atur és només un front obert, però que requereix altres lluites que venen reclamades per la justícia.

Miquel Verdaguer[:es]desigualtatEl sueldo medio declarado a Hacienda, cae al nivel más bajo desde 2007. Recogemos esta cifra de la publicación Economía y Negocios del pasado 18 de novembre. Esta afirmación destaca que el tibio aumento de empleo contrasta con el nivel alarmante de desigualdad y precariedad.

La crisis, en forma de perdías de trabajo / empleo y bajadas salariales , ha pasado factura a las retribuciones de los trabajadores.

Por el contrario también destaca que si el sueldo medio ha caído, además de la precariedad y la temporalidad, el nivel salarial del grupo más privilegiado, el del que cobran más de 10 veces el salario mínimo, o sea alrededor de 100.000 euros del año, no ha parado de crecer.

O sea que luchar contra el paro es sólo un frente abierto, pero que requiere otras luchas que vienen reclamadas por la justicia.

Miquel Verdaguer[:]