2015_10_20_AltaveuAquestes darreres setmanes hem viscut unes situacions molt singulars.  Les perspectives de què una part del territori es pugui separar de l’Estat, es considera un canvi important de com funciona tot. I  és ben evident  que malgrat pugui ser aquest, un procés legítim i respectuós, els que estan a favor que res no canviï, estan disposats a fer servir els seus poders, no sempre prou legítims, per alarmar a la gent i aturar el temut canvi.

Hem d’estar d’acord que les insatisfaccions socials i les dificultats de poder governar-nos, reclamen un canvi. La societat no pot restar immòbil i necessita l’evolució i el canvi.

Les insatisfaccions socials es manifesten per les grans desigualtats i les injustícies que l’aplicació d’un sistema sovint poc humà, produeixen en el poble. Cada vegada els rics són més rics i els pobres més pobres.

Sentir-se d’un país amb condicions més que suficients per decidir el seu funcionament i no haver de dependre d’una altra realitat que no és capaç de reconèixer les singularitats, reclama també un canvi.

Però els que no volen que no canviï res s’han estat esforçant en pregonar per crear por en la gent. I que és el que pot crear més por? El diner.

Temes com les pensions, l’euro, la debilitació d’una economia independent, etc. Però les tan males afortunades declaracions de grans empreses i sobretot dels Bancs i Caixes, han entrat  en aquest joc de les mentides i de la deformació de les realitats, jugant al seu favor amb el tema del diner. El diner que ells tant estimen i que el volen protegir.

Però la força de la veritat i la justícia haurà de poder minimitzar aquests altaveus. Aquestes entitats financeres han consultat als seus accionistes i dipositants per a publicar tals afirmacions?

 

Miquel Verdaguer

 2015_10_20_AltaveuEstas últimas semanas hemos vivido unas situaciones muy singulares. Las perspectivas de que una parte del territorio se pueda separar del Estado, se considera un cambio importante de cómo funciona todo. Y es evidente que a pesar de que pueda ser éste, un proceso legítimo y respetuoso, los que están a favor de que nada cambie, están dispuestos a utilizar sus poderes, no siempre suficientemente legítimos, para alarmar a la gente y detener el temido cambio .

Debemos estar de acuerdo en que las insatisfacciones sociales y las dificultades de poder gobernarnos, reclaman un cambio. La sociedad no puede permanecer inmóvil y necesita la evolución y el cambio.

Las insatisfacciones sociales se manifiestan por las grandes desigualdades y las injusticias que la aplicación de un sistema a menudo poco humano, producen en el pueblo. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres.

Sentirse de un país con condiciones más que suficientes para decidir su funcionamiento y no tener que depender de otra realidad que no es capaz de reconocer las singularidades, reclama también un cambio.

Pero los que no quieren que nada cambie han estado esforzando en pregonar para crear miedo en la gente. Y que es lo que puede crear más miedo? El dinero.

Temas como las pensiones, el euro, la debilitación de una economía independiente, etc. Pero las tan malas afortunadas declaraciones de grandes empresas y sobre todo de los Bancos y Cajas, han entrado en este juego de las mentiras y de la deformación de las realidades, jugando a su favor con el tema del dinero. El dinero que ellos tanto aman y que quieren proteger.

Pero la fuerza de la verdad y la justicia deberá poder minimizar estos altavoces. Estas entidades financieras han consultado a sus accionistas y depositantes para publicar tales afirmaciones?

 

Miquel Verdaguer