[:CA]Cada primer de maig sentim dir que és el dia que se celebra el treball. Pensem que una vegada més és l’ocasió per reflexionar sobre aquesta realitat. És en aquest sentit que avui podríem fer servir una interessant publicació distribuïda darrerament per “Cristianisme i Justícia” de la Fundació Lluís Espinal, centre d’estudis promogut pels jesuïtes. Es tracta del títol EL TREBALL: PRESENT I FUTUR, redactat per Teresa Crespo, presidenta de ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i que ha estat el fruit del seminari intern sobre el present i el futur del treball que l’Àrea Social de Cristianisme i Justícia va organitzar durant el curs de 2014-15.

2016_04_27_Dignitat_humanaAquest quadern que no arriba a les 40 pàgines condensa un recull d’anàlisis sobre la realitat actual del treball, aquí i arreu. Sense ànim de voler reproduir aquí tot el contingut, sí que pot ser interessant en una celebració com aquesta del primer de maig, destacar algunes de les afirmacions que si reproduïm:

“Tots els canvis socioeconòmics dels darrers anys ens porten a constatar una progressiva transformació del concepte del treball que evidencia que aquest ja no té la capacitat per a evitar el risc que la persona caigui en l’exclusió i que, per tant, ha deixat de ser el mitjà que assegura els recursos necessaris per a una vida digna. El somni de la plena ocupació ja no és possible.(pàg. 26)”.

 “Alguns autors afirmem que, en confondre el repartiment del treball amb el de l’ocupació, no hi ha possibilitat de justificar democràticament que l’únic accés a la seguretat i al benestar de la ciutadania sigui per mitjà de l’ocupació. No podem condicionar el dret a una renda que cobreixi els mínims vitals al dret a l’ocupació , quan el sistema capitalista no la pot garantir per a tothom, ni pot crear les condicions que allunyin la precarietat” (pàg. 26). 

“Jeremy Rifkin va pronosticar, a partir dels processos de tecnificació i robotització, el pas a una nova etapa de la història humana amb un contingent d’aturats i infraocupats cada dia més alt, i en la qual el treball ja no existiria per a una àmplia majoria de la població” (pàg. 27).

Aquest panorama ens fa veure que és utòpic pensar que el que hem d’aconseguir és la plena ocupació i així resoldrem els múltiples problemes de la creixent exclusió social.

És el dia del treball? O hauria de ser el dia de la dignitat humana?

Miquel Verdaguer

 [:es]Cada primero de mayo sentimos decir que es el día que se celebra el trabajo. Pensamos que una vez más es la ocasión para reflexionar sobre esta realidad. Es en este sentido que hoy podríamos usar una interesante publicación distribuida últimamente por “Cristianismo y Justicia” de la Fundación Lluís Espinal, centro de estudios promovido por los jesuitas. Se trata del título EL TREBALL: PRESENT I FUTUR, redactado por Teresa Crespo, presidenta de ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) y que ha sido el fruto del seminario interno sobre el presente y el futuro del trabajo que el Área Social de cristianismo y Justicia organizó durante el curso de 2014-15.

2016_04_27_Dignitat_humanaEste cuaderno que no llega a las 40 páginas condensa una recopilación de análisis sobre la realidad actual del trabajo, aquí y en todas partes. Sin ánimo de querer reproducir aquí todo el contenido, sí puede ser interesante en una celebración como esta del primero de mayo, destacar algunas de las afirmaciones que si reproducimos:

“Todos los cambios socioeconómicos de los últimos años nos llevan a constatar una progresiva transformación del concepto del trabajo que evidencia que este ya no tiene la capacidad para evitar el riesgo de que la persona caiga en la exclusión y que, por tanto, ha dejado de ser el medio que asegura los recursos necesarios para una vida digna. El sueño del pleno empleo ya no es posible. (Pág. 26)”. 

“Algunos autores afirmamos que, al confundir el reparto del trabajo con el del empleo, no hay posibilidad de justificar democráticamente que el único acceso a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía sea por medio del empleo. No podemos condicionar el derecho a una renta que cubra los mínimos vitales al derecho al empleo, cuando el sistema capitalista no la puede garantizar para todos, ni puede crear las condiciones que alejen la precariedad “(pág. 26). 

“Jeremy Rifkin pronosticó, a partir de los procesos de tecnificación y robotización, el paso a una nueva etapa de la historia humana con un contingente de parados y infraocupats cada día más alto, y en la que el trabajo ya no existiría para una amplia mayoría de la población “(pág. 27).

Este panorama nos hace ver que es utópico pensar que lo que tenemos que conseguir es el pleno empleo y así resolveremos múltiples problemas de la creciente exclusión social.

¿Es el día del trabajo? ¿O debería ser el día de la dignidad humana?

Miquel Verdaguer[:]