artic.-des2014El darrer mes de novembre ha sigut un bon més per l’atur. A Catalunya hi ha ENCARA l’elevada xifra de 581.000 aturats, però han sigut 56.000 menys que el mateix mes de l’any passat. Es la millor dada de novembre des de fa molts anys. A Catalunya és on hi hagut la baixada més forta, un 8,8%. Ens hem d’alegrar d’aquesta bona noticia.

Però malauradament molta de la nova ocupació és precària, amb contractes temporals, sous baixos i mínimes bases de cotització a la seguretat social. Sortosament les perspectives per l’any 2015 són quelcom millors. Esperem que l’atur es vagi reduint doncs el nivell actual segueix essent humana i econòmicament incontenible.

 

Francesc Raventós

 artic.-des2014El último mes de noviembre ha sido un buen más por el paro. En Cataluña hay AÚN la elevada cifra de 581.000 parados , pero han sido 56.000 menos que el mismo mes del año pasado. Es el mejor dato de noviembre desde hace muchos años. En Cataluña es donde ha habido la bajada más fuerte, un 8,8 %. Hay que alegrarse de esta buena noticia.

Pero desgraciadamente mucha de la nueva ocupación es precaria, con contratos temporales, sueldos bajos y mínimas bases de cotización a la seguridad social. Afortunadamente las perspectivas para el año 2015 son algo mejores. Esperamos que el paro se vaya reduciendo pues el nivel actual sigue siendo humana y económicamente incontenible.

 

Francesc Raventós