Llar d’infants l’Escoleta de Badalona

[:CA]Ana Maria i Marta Guijarro de Badalona, tenen des de l’any 2015 la Llar d’Infants l’Escoleta de Badalona a l’avda. Sant Ignasi de Loiola, 112.

És una llar d’infants que acull nens del primer cicle d’educació infantil des dels 4 mesos fins als 3 anys. És una llar oberta i s’intenta que les famílies compateixin temps i experiències amb els infants.  Els caracteritza per disposar d’un ambient familiar en el qual tots els nens se senten feliços, còmodes i on es poden desenvolupar de forma integral. Volen ampliar les instal·lacions i augmentar el nombre de places, de què disposen, ja que actualment tenen molta llista d’espera, i passarien de 6 a 12 llocs de treball.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona, i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Ana Maria y Marta Guijarro de Badalona tienen desde el año 2015 Llar d’Infants l’Escoleta de Badalona a la Avenida Sant Ignasi de Loiola 112.

Es una guarderia que acoge a niños del primer ciclo de educación infantil con 4 meses hasta los 3 años. Es una guardería abierta y se intenta que las familias compartan timepo y experiencias con los niños. Los caracteriza por disponer de un ambiente familiar en el cual todos los niños se sienten felices, cómodos y donde se pueden desarrollar de forma integral. Quieren ampliar las instalaciones y aumentar el número de plazas que disponen, ya que actualmente tienen mucha lista de espera, y pasarían de 6 a 12 puestos de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]